Bude tu vytvořeno 800 metrů nových mlatových cest, které budou lemovány žulovými dvojlinkami. Společně s cestami bude provedena úprava, vyrovnání a zasetí travnatých ploch. Nové cesty budou bezpečnější pro pěší a zároveň mají vylepšit prostředí sídliště. Původní cesty, ale i park, byly budovány společně s výstavbou samotného sídliště, a to v sedmdesátých letech.

„Domnívám se, že jejich stav si rekonstrukci zaslouží. Souběžně s pracemi na sídlišti probíhá i úprava cest před gymnáziem v Sadech legií. Zde jsme provedli doplnění a výměnu nevyhovujících obrubníků, dorovnání nerovností a následovat bude pokládka nového povrchu na stávajících cestách," prozradil Jiří Vymětal z technických služeb.