Správa železničních dopravních cest má v plánu začít s projektem již v březnu příštího roku.

„Rekonstrukce železniční stanice Týniště nad Orlicí se uskuteční jako samostatná akce v rámci projektu zkapacitnění tratě Týniště n. O. – Solnice. Celkové investiční náklady této části jsou 210 milionů  korun, předpokládaný termín realizace je od března 2014 do června 2015," prozrazuje Pavel Tesař ze Správy železničních dopravních cest.

Týnišťský starosta však zůstává k této stavební akci stále skeptický.

Dokončené realizace:Nově vybudované přednádražní prostory společně s přilehlými autobusovými zastávkami, kruhovým objezdem a parkovištěm.
Plánované realizace v roce 2014:
Zřízení zvýšených a částečně zastřešených stanovišť.
Bezbariérový vstup.
Nové výtahy pro přepravu osob s omezenou pohybovou schopností.
Nový podchod od nástupišť, který vyústí až v přednádražním prostoru.
Rekonstrukce technologických zařízení.
Další stavební úpravy.


„Před více než deseti lety se začalo s projektováním. My jsme mezitím vybudovali nové přednádraží, to už zde plně slouží. S tím ostatním ale nic nenaděláme, musíme pouze čekat," rozhořčeně říká starosta města Jaroslav Matička.

Ten také dodává, že se o projektu už výrazně mluvilo v roce 2010, mělo se začít stavět, nakonec se nic neuskutečnilo.

Problém je, že budovu vlakového nádraží vlastní České dráhy, ale Správa železničních dopravních cest má ve vlastnictví zase železniční cesty a například nástupiště, které je velkým problémem při přestupování do vlaku, hlavně u starších lidí.

„Zatím nevíme, jaký bude investiční plán, o tom se rozhodne až během ledna. V našem vlastnictví ale je pouze budova hlavního nádraží, což je poměrně problematické.  Řeší se ale také to, že by byl společný majitel, jak budovy, tak celého nádraží. V tuto chvíli se zatím neví, komu to připadne," vysvětluje Kateřina Šubová z tiskového oddělení Českých drah.

Situace na vlakovém nádraží je opravdu zoufalá, cestující si stěžují, protože se do vlaku nedá bezpečně nastoupit ani z něho vystoupit, celá budova nádraží je zastaralá a hyzdí tak již  opravenou část před nádražím.

Samá očekávání

Nejenom starosta a cestující, ale i okolní firmy čekají, až se projekt uvede konečně do chodu.

„Ještě trochu spoléhám na to, že by se tato přestavba mohla urychlit díky tlaku automobilky, která potřebuje, aby tudy projížděly jejich početné náklady s auty. V tuto dobu se to opět začalo více řešit. Mluví se o roku 2014, nemyslím si ale, že by se to v tento rok také zrealizovalo. Zatím není vydáno ani stavební povolení. Doufám ale, že se to alespoň začne řešit," dodává starosta města Jaroslav Matička.

O tomto roku mluví i České dráhy, ty se ale zaměřují pouze na přestavbu budovy vlakového nádraží.

„Je více variant, jak by se to dalo zrealizovat. Nevím, zda budeme opravovat budovu nejprve zvenku, nebo jestli se zaměříme spíše na vnitřek. Je to ale vyprojektované a čeká se na povolení, aby se to mohlo začít.

Musí se také vysoutěžit budoucí zhotovitel. V tomto roce se to bohužel nestihlo, ale kompletní realizace se plánuje na příští rok," vyjmenovává Kateřina Šubová.

Správa železničních dopravních cest v tom má však jasno. „Hlavním předmětem stavby je zřízení zvýšených a částečně zastřešených nástupišť, podchodu pro cestující a dalších stavebních úprav a rekonstrukcí. Nový podchod od nástupišť vyústí až v přednádražním prostoru, namísto přístavby výpravní budovy, která bude zdemolována," vyjmenovává Pavel Tesař.

Ten také dodává, že jejich hlavním cílem bude zajistit komfort a bezpečí cestujících. Na nádraží bude také bezbariérový vstup pro osoby se zdravotním postižením. A to formou výtahů.

České dráhy se snaží zároveň také docílit toho aby nebyla zvlášť ve vlastnictví budova a zvlášť železnice. Aby bylo  oboje pouze ve vlastnictví jednoho majitele a jednalo se tak o společný majetek.

Pro místní je ale nejdůležitější, aby bylo nádraží co nejdříve zrekonstruováno a mohli v poklidu cestovat.