V roce 1970 se tu natáčel dvoudílný film podle knihy Boženy Němcové Babička. Cestu je ve filmu možné vidět ve scéně odvodu rekrutů na vojnu sedících na voze taženým koňmi a za ním běžící Viktorka, která mezi rekruty měla svého milého. Scéna se odehrává ve 20. minutě 2. dílu filmu. Ještě jednou se cesta u Rovného vyskytne asi ve 40. minutě, když jde babička s dětmi z kostela domů.

V době natáčení filmu cesta nebyla ještě zarostlá širokým pásem náletových plevelných stromů. Tehdy to byla ještě blátivá kamenitá cesta s pěkným výhledem na téměř celé Rovenské Šediviny. Z jedné strany na školu v Bažinách se sousedními domy č. p. 6, č. p. 7, č. p. 20 a č. p. 23. V pozadí Bažin byly vidět i některé chalupy ze Šedivin a z druhé strany byl pěkný výhled na bažinské zemědělské usedlosti č. p. 5 Kryštofa Prázy a jeho vnuka Petra Prázy č. p. 15 V Nebíčku. Dále odtud bylo možné spatřit hospodu Prázova Bouda včetně všech chalup počínaje tenkrát polorozpadlou chalupou č. p. 4, nad ní pak chalupa č. p. 3, č. p. 2, č. p. 16 a další chalupy v této části Rovenských Šedivin zvané U Prázovky.

Od této doby uběhlo čtyřicet let. Cesta dostala asfaltový povrch i část luk v daném úseku kolem ní se přestal obdělávat, tím pádem popisovaný rozhled na celé Rovenské Šediviny zarostl náletovými plevelnými stromy. Pokud kdokoliv ze současníků bude chtít nyní najít místo, kde se scény filmu Babička natáčely, těžko pořídí. Když po asfaltové cestě od filmových míst budeme pokračovat směrem na Rovné, vyjdeme na kopec tvořící hranici mezi vesnicí Rovné a osadou Rovenské Šediviny. Po jeho hřbetu, odkud je pěkný výhled na Hradec Králové, Pardubice a za velmi dobré viditelnosti až na vrcholek Kaňk u Kutné Hory, dojdeme na vrchol jménem Zlátenka.

Na jeho levém úpatí se rozprostírají Rovenské Šediviny, které jsou odtud téměř celé vidět od školy v Bažinách až po Prázovu boudu. Na pravém úpatí Zlátenky se o samotě se nachází chalupa č. p. 39 patřící do vesnice Rovné.V této chalupě byla také živnost pojmenovaná Zlátenka, o které už byla zmínka v 1. díle historie Prázovy boudy a o ní si budeme povídat příští sobotu. Škola v Bažinách byla dostavěna v září 1898.

Vyučování v ní bylo zahájeno dne 10. října 1898 a od tohoto data se tady učilo necelých 77 roků. Dne 30.června 1975 byla zrušena. Škola v Rovném skončila kvůli malému počtu žáků už v roce 1946. ⋌Milan Práza