Zlaté a stříbrné medaile i zlaté kříže III. třídy uděluje dárcům krve Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou. Kolikrát do roka rozdá zlaté a stříbrné medaile, záleží na počtu dárců.

Náborem nových dárců se zabývají především přímo transfuzní stanice, které pořádají vždy akce většího rozsahu. Naposledy TS Hradec Králové  pořádala  náborovou akci Daruj krev s Radiem Beat. Cílem je získat nové dárkyně a dárce krve mezi lidmi, kteří dosud nikdy krev nedarovali.

„Získávání nových dárců je trochu svízelné, protože zaměstnavatelé je moc nechtějí pouštět na odběry, takže dárců spíš ubývá. Samozřejmě se je letáčky či propagací na internetu také snažíme získávat,“ vysvětluje ředitelka spolku Silvie Rožková Mičková.

„Určitě jednou ročně však předáváme zlaté kříže, zlaté kříže třetího stupně předáváme v červnu. A protože Český červený kříž v Hradci Králové není, oblastní spolky se v předávání ocenění hradeckým dárcům střídají, letos je budeme předávat my,“ upozorňuje.

Nejen oceňování dárců krve však spadá do pole působnosti rychnovského oblastního spolku. Ten nabízí i školení první pomoci, připravuje projekty na podporu zaměstnanosti a v současné době realizuje projekt Na jedné lodi. Ten se zaměřuje na cílovou skupinu osob, která má  nevýhodnou pozici na trhu práce, protože její členové jsou buď osobami zdravotně znevýhodněnými, pečujícími či jinak neaktivními, osobami ve věku 55 a více let nebo rodiče dětí do 15 let, kteří se chtějí připravit na návrat do práce již při rodičovské dovolené.

„Dále také realizujeme projekty z grantů Škoda auto, naposledy  to  byla výuka seniorů na počítačích. Název projektu byl Překvapíme vnuky,“ dodává Silvie Rožková Mičková.

Každé jaro pak rychnovský oblastní spolek pořádá Hlídky mladých zdravotníků, soutěž pro děti.

Na Rychnovsku fungují také místní spolky Českého červeného kříže – svůj má i Rychnov nad Kněžnou, další bychom našli v obcích Rybná nad Zdobnicí, Vrbice a Přepychy. A rovněž místní spolky se činí. Podílejí se na dění v obcích, pořádají například poznávací výlety, akce pro děti, společenská setkávání, výstavy, plesy, ale i brigády a organizují sbírky.