Když se letos na několik dní naskytla příležitost spatřit na Pražském hradě české korunovační klenoty, návštěvníci neváhali vystát v dlouhé frontě i několik hodin. Nyní jsou k vidění v Opočně, kde jde sice o repliky, ale zato mistrovsky provedené. Na unikátní výstavě se Svatováclavská koruna po čtyřech stoletích setkává na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

Jak přitom připomíná Petr Lukas, vedoucí produkce a správce památky Letohrádek Mitrovských v Brně, výstava českých korunovačních klenotů zavítala do Královéhradeckého kraje teprve podruhé v historii, poprvé se objevila před pěti lety na zámku v Novém Městě nad Metují. Společnost Putovní výstavy CZ ji nyní představuje v nové podobě v běžně nepřístupných prostorách zámku Opočno - ve Studniční věži, nazývané hladomorna.

„Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných,“ vysvětluje Petr Lukas.

Soubor středověkých klenotů, který tvořila koruna, žezlo a jablko, byl používán při korunovacích českých králů až do počátku 17. století. Naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský (1557 - 1619). V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes.

„Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. (1578 - 1637). Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam. Mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem,“ upozorňuje dále Lukas.

Mistrovské repliky českých korunovačních klenotů a nejen je si mohou prohlédnout návštěvníci opočenského zámku, v prostorách Studniční věže, zvané také hladomorna. | Video: Deník/Jana Kotalová

Autorem mistrovských replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban z Turnova, který tvořil šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské či lombardské koruny. Rejstřík jeho prací je skutečně široký.

„Srdeční záležitostí byla samozřejmě Svatováclavská koruna, hlavní byla ale císařská koruna Karla IV.,“ prozradil loni v rozhovoru pro Deník.

„Samotné vytvoření replik už nebylo tak časově náročné, díky dostatku zpracovaných informací a předloh, které jsem připravoval již v minulosti. Velkou pomocí byla i účast výtvarníků, manželů Cepkových ze Slovenska. Žezlo nám zabralo čtyři měsíce, koruna dva měsíce a jablko tři měsíce čistě zlatnické práce bez zohlednění předchozích studií originálu a pracovních příprav,“ popsal Jiří Urban. /Zdroj: Liberecký deník 6. 6. 2022/

Detaily postupů výroby českých korunovačních klenotů zachycuje doprovodné video. Přesná replika korunovačního meče je pak prací zbrojíře Patricka Bárty. Ten se specializuje na výrobu replik evropských zbraní v období od narození Krista po 9. století. Spolupracuje s mnoha muzei v Česku i v zahraničí, odbornými a akademickými pracovišti.

K výstavě České korunovační klenoty na dosah
Kde: ve Studniční věži nazývané také hladomorna opočenského zámku
Kdy: od 4. července do 1. října 2023, v červenci a srpnu od úterý do neděle od 9 do 16.30 hod., v září a 1. října od 10 do 16 hod.
Vstupné: 130 korun dospělí, 100 korun senioři a studenti VŠ a SŠ, 80 korun žáci ZŠ, 40 korun mladší děti, fotopoplatek 20 korun

Výstava, která je k vidění od 4. července až do 1. října 2023 v Opočně, přibližuje rovněž osudy 22 korunovaných panovníků. A to prostřednictvím informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády.

„K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin,“ vyjmenovává pozoruhodné exponáty Petr Lukas.

České korunovační klenoty na dosah. unikátní výstava láká do opočenské hladomorny