Název Akron je vlastně zkratkou počátečních písmen zájmových oborů členů sdružení a lokalit, ze kterých členové sdružení jsou, a o které místní oblasti se zajímají: A – archiváři a historici z celé České republiky i zahraničí; K – kronikáři; R – rodopisci; O – Orlických hor; N – Náchoda, Rychnova nad Kněžnou a blízkých i vzdálených oblastí těchto měst.

Počátkem toho, než volné sdružení Akron vzniklo, bylo zcela náhodné setkání Milana Prázy z Rovného na počátku roku 2009 při čekání na autobus na zastávce v Dobrušce se Zdenou Hartmanovou. Oba mají stejného koníčka, a to sestavování rodokmenů s historií svých rodů, stejné zájmy mají také někteří jejich známí.

„Když jsem Zdenu na zastávce poprvé oslovil, byla velmi překvapena tím, odkud a jak ji znám, když ona mne v tu dobu vůbec neznala a nevěděla, kdo jsem. Tím jsme se spolu dali do řeči a zjistili jsme, že kromě stejných zájmů máme každý z nás několik přátel mezi profesionálními historiky, kronikáři i lidmi amatérsky zajímajícími se o rodokmeny, kroniky a vše, co s historií souvisí, čímž došlo k výměně kontaktů mezi námi,“ popisuje počátky Milan Práza.

S Hartmanovou se občas dál potkával u autobusu, kde společně přemýšleli nad tím, kterak se sejít s ostatními známými. Nakonec vzešel nápad, že počátkem července roku 2009 se sejdou s asi deseti přáteli v salonku hotelu Zlatý potok v Kounově nedaleko od Dobrušky. Přitom došlo k překvapení, kdy tito lidé dvojici požádali, jestli by s sebou mohli přivést další své přátele se stejnými zájmy.

Jak se postupně řada těchto lidí rozrůstala, bylo zřejmé, že salonek pro všechny kapacitou stačit nebude. Proto Hartmanová v hotelu zamluvila sál. Výsledkem byl dne 11. července 2009 první ročník setkání kronikářů a všech, kteří se zajímají o genealogii a rodokmeny. „Po skončení tohoto setkání jsme si mysleli, že vše končí, ale nebylo tomu tak. Zájem účastníků setkání byl tak velký, že 10. července 2010 se opět v hotelu Zlatý potok v Kounově uskutečnil druhý ročník této akce. Přijelo čtyřicet zájemců o historii a hosté: Jaroslav Šůla, Jan Škoda a další,“ líčí dál Práza.

Zájemci o činnost sdružení jsou nejen z okresů Rychnov nad Kněžnou a Náchod, ale i z celé České republiky a zahraničí. Tak vzniklo rovněž nové logo Akronu. Jelikož i minulý ročník měl mezi účastníky velký ohlas, vznikl nápad, že by se tato setkání mohla konat alespoň jednou ročně, a sice tradičně vždy některou ze sobot v první polovině července. Nejinak tomu bude i u příležitosti letošního třetího ročníku setkání, které se uskuteční znovu na stejném místě již v sobotu 8. července.

 Volné sdružení Akron letos pořádá již třetí setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska. Koná se právě dnes ve velkém sále hotelu Zlatý potok v Kounově.
 Co bude na programu? Přítomní nejprve získají informace o volném sdružení Akron, dále o historii autobusové dopravy v Orlických horách, padne několik slov o holocaustu v tomto kraji.
 Dále se představí malířka rodokmenů s podmalbou na sklo, žijící v Orlických horách, která má původ ze slavného slovenského rodu Krónerů, ze kterého pocházel i známý slovenský herec Josef Króner. Chybět nebude ani vzájemná výměna nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka a Náchodska. Hosty setkání se kromě toho stanou profesionální historici, archiváři, zástupci redakce sborníku Rodným krajem a další. (zr, ill)