Ve čtvrtek 5. prosince k nám tedy zavítali Mikuláš s čertem a s andělem, kteří nejprve navštívili klienty přímo v jejich pokojích, kde žijí a přinesli jim také něco dobrého na zub. Potom jsme se přesunuli do jídelny, kde již byly připraveny prostory pro taneční zábavu.
Účast byla hojná, neboť na tuto akci se naši senioři vždy dlouho dopředu těší. Komu zdraví dovolilo, ten tančil, kdo nemohl či nechtěl, ten pouze poslouchal a mnoho klientů si také zazpívalo spolu s muzikou.

Někteří klienti si také zavzpomínali na své dětství nebo na to, jak i k nim domů chodil Mikuláš a naděloval dobroty jejich dětem.

Příjemnou atmosféru nám svojí hudbou vytvořil pan Vávra, kterému patří náš dík.
Touto akcí tak vlastně začalo to pravé čekání na Vánoce.

Ty někdo stráví doma, v kruhu svých blízkých a těm, kterým to nebude z různých důvodů dopřáno, se budeme snažit vytvořit příjemnou vánoční atmosféru u nás, v domově pro seniory.
Touto cestou tedy všem, našim klientům, jejich rodinám a v neposlední řadě i zaměstnancům, přejeme příjemně a klidně prožité vánoční svátky a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Blanka Frumarová,
sociální pracovnice, DD Borohrádek