Od soboty od 6 hodin až do neděle do 20 hodin bude pro veškerou dopravu uzavřena hlavní silnice přes Kupkovo náměstí. Objízdná trasa na Dobrušku je v obou směrech vedena ulicí Na Olivě směrem na Pohoří, dále přes Pulice s vyústěním v ulici Nádražní v Dobrušce a napojením na Opočenskou ulici u pekařství Klobas.

Po celou dobu uzavírky hlavní silnice, tj. v sobotu 5. 8. a v neděli 6. 8. 2017, nebude přes Kupkovo náměstí projíždět autobusová doprava. Jako náhradní autobusové zastávky, za zastávky v Dobrušské ulici a na Kupkově náměstí, budou sloužit zastávky v Nádražní ulici u budovy Policie ČR a u prodejny Nábytku Tichý.

Řidiči jsou žádání, aby odstavovali svá vozidla tak, aby nebránila volnému průjezdu zejména vozidlům záchranných složek.

Dana Ehlová