„Měla by být hlavně vybavena propagačními materiály. Vycházíme jim vstříc, protože ony jsou okamžitou službou pro lidi,“ uvedla Miroslava Nováková za cestovní ruch na Rychnovsku. Přiznala, že se v minulosti stalo, že v centrech propagační materiály scházely. „To se nesmí opakovat. Naší snahou je s centry komunikovat a předcházet podobným kolizím,“ řekla.

O region Orlických hor, který se prezentuje jako tzv. Kačenčina říše, se také stará Regional Development Agency a Euroregion Glacensis. Projektový manažer Tomáš Kytlík uvedl, že se scházejí s pracovníky center. „Jejich práce je náročná, existují i taková, která jsou natolik vytížená, že na jednoho zákazníka mají sedm minut,“ zdůraznil Kytlík.

Jedním z nejvíce navštěvovaných informačních center je deštenské. „V současnosti se o něho stará firma provozující lyžařské vleky,“ vysvětlila Nováková. Další centra v horských oblastech turisté najdou v Rokytnici v O. h. a Orlickém Záhoří. Posledně jmenované obnovilo svou činnost v květnu a je zaměřené na česko–polskou spolupráci.

„Podzim je poměrně složitým obdobím, kdy musí centra mít jak materiály týkající se turistické sezony, tak propagaci možností zimního vyžití,“ vysvětlil Kytlík. „Navíc se připravujeme na veletrhy, které začínají v lednu. Centra nám pomáhají s přípravou propagačních materiálů,“ zdůraznila Nováková.

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Vrychnovském regionu jsou vOrlických horách tři turistická informační centra, a to vDeštném vO. h., vRokytnici vO. h. a Orlickém Záhoří.

V Deštném vOrlických. jsou pro návštěvníky kdispozici dnně od 9. do 12. hodiny a od 13. do 16. hodiny.

VRokytnici vOrlických horách mají otevřeno od pondělí do pátku vdobě od 7.30 do 11.30 hodin a od 12. do 16. hodiny.

Orlické Záhoří pak čeká na turisty od pondělí do čtvrtka od 8. do 11. hodiny a vpátek od 8. do 11. hodiny od 13. do 15. hodiny.

Vinformačních centrech jsou kdispozici propagační materiály o Orlických horách a o možnostech vyžití volného času vrůzných koutech Kačenčina království.