Od 1. července 2019 dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro vodné a stočné, končí plošná solidarita napříč regionem provozovaným společností AQUA SERVIS, a.s. Současně však vznikají skupiny obcí uplatňujících společnou cenu - cenové unie.

„Cena vody v konkrétním území potom odráží reálné náklady spojené s její výrobou a dodávkou, popřípadě odváděním a čištěním. V případě vodovodu Doudleby – Záměl je významným nákladem cena za nákup vody z Potštejna. Dalším parametrem pro stanovení ceny vody je její spotřeba. Čím více kubíků se spotřebuje, tím levnější může být, protože náklady na provoz a údržbu vodovodních a kanalizačních systémů zůstávají téměř stejné bez ohledu na množství spotřebované vody,“ vysvětlila generální ředitelka Aqua Servisu Iveta Doležalová.

Aqua Servis bude i nadále zajišťovat provoz vodárenské infrastruktury v celém regionu. „Průměrná spotřeba vody na obyvatele v našem regionu činí asi 88 litrů na osobu a den. Dodávka pitné vody tak od 1. července přijde 1 obyvatele na 4 koruny na den a za její odvedení a vyčištění zaplatí denně 3,50 korun. Cena pro vodné se potom na jednoho obyvatele zvyšuje o 40 haléřů na den, tedy 12 korun za měsíc a 147 korun za rok. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet vodoměru, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za vyúčtované období při následujícím fakturačním odečtu,“ dodala Iveta Doležalová.