"Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby v mnoha obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí. Téměř devadesát z nich bylo nominováno na Cenu Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a k uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků ČR. Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu Patria Nostra jeden objekt a jeho tvůrce k ocenění, udělovanému hejtmanem kraje," uvádějí organizátoři.

Laureáty za Královéhradecký kraj se stali farář Josef Suchár a architekt Miroslav Talaša, a to za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Ocenění převezmou přímo v Neratově v pondělí 19. října.

Kostel v Neratově vyhořel v květnu 1945. Německé obyvatelstvo, které zde žilo, se svatostánek snažilo zachránit a zabezpečilo ho provizorní střechou. Po odsunu pozdější pokusy o záchranu dopadly nezdarem a bylo dokonce rozhodnuto o demolici. Veškeré peníze na ni však nakonec padly na přesun vzácného barokního schodiště před vchodem na zámek Skalka, což kostel zachránilo od nejhoršího.

Obnovit se ho podařilo až po příchodu skupiny nadšenců, kteří založili sdružení Neratov. Pomáhali jim i další. Chrám má dnes prosklenou střechu, vrátilo se mu barokní průčelí a před dvěma lety byly usazeny na jeho věže báně a opět se tu rozezněly zvony. Původní schodiště však už zůstalo na Skalce.