Jak jsou na tom další plánované obchvaty na Rychnovsku? Zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit přístup do průmyslové zóny Solnice - Kvasiny má také necelé dva kilometry dlouhý a nyní rozestavěný obchvat Domašína. Vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji Jana Jiráňová z Centra investic, rozvoje a inovací předpokládá, že hotový bude na konci roku 2021.

"Další stavby máme v přípravě. U obchvatu Solnice máme územní rozhodnutí s nabytím právní moci, dokončujeme výkupy - tam se asi neubráníme vyvlastňování. Připravuje se inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a takto celé to budeme předávat Ředitelství silnic a dálnic k realizaci. Připravujeme i východní obchvat Častolovic, máme předaný koncept dokumentace pro územní řízení a pokračujeme podle harmonogramu," sdělila Jana Jiráňová.

Dokumentace by měla být kompletně hotová ve druhé polovině roku 2021. Zahájení stavby kraj očekává v roce 2022.

Náklady na stavbu komunikací v délce 2,2 km a tří okružních křižovatek dosáhnou výše 642,6 milionu korun a budou financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Na trase budou 4 mosty. Jeden překlene cyklostezku, přes druhý řidiči přejedou Štědrý potok a zbylé dva překlenou železniční trať a řeky Kněžná a Bělá. (zdroj CIRI)

Častolovicemi denně projede přes 14 tisíc aut. Neúnosná zátěž, hluk a zápach z dopravy tu dokonce podnítilo vznik petice, v níž obyvatelé Komenského ulice žádají o zakázání průjezdu těžkých kamionů touto příliš úzkou ulicí. Ohrožují chodce a silné otřesy navíc zhoršují i stav domů. "Obchvaty tu rozhodně chybí. Dokud nebude odvedena kamionová doprava na silnice prvních tříd, bezpečnostní situace se v Častolovicích nezlepší,“ nechal se slyšet starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Další - jižní část obchvatu Častolovic je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic a je teprve ve fázi zpracování posouzení vlivu na životní prostředí.

Podstatně blíže k realizaci má obchvat Doudleb, které leží stejně jako Častolovice na jednom z nejfrekventovanějších silničních tahů v regionu, jenž dále pokračuje až na Moravu. Ředitelství silnic a dálnic počítá se zahájením stavby ještě letos a s uvedením do provozu v roce 2022. Než však stavební práce skutečně začnou, trasu budou muset prozkoumat archeologové.

"V přípravě je ještě propojovací komunikace mezi průmyslovou zónou Solnice a Lipovkou a ta je navázána na silniční obchvat Rychnova nad Kněžnou, který je rovněž v gesci ŘSD," dodala Jana Jiráňová.

Také v Rychnově nad Kněžnou jsou dopravní zácpy každodenní realitou. Denní intenzita vozidel se tu pohybuje kolem 15 tisíc a obyvatelé města jsou netrpěliví. I proto, že se termíny týkající se stavby obchvatu měnily. "To množství aut, které se valí skrz Rychnov, neustále narůstá a zdá se, že to nikoho moc nezajímá. Nejdříve se psalo, že vláda posílá na Rychnovsko 3,5 miliardy, po čase to bylo asi 6 miliard. A nikde tady žádné konání ve prospěch města zatíženého nadměrnou dopravou nevidím," upozorňuje Jaroslav Kos.

Stavba téměř čtyřkilometrového obchvatu by podle plánu měla začít za tři roky s uvedením do provozu v roce 2025. Povede mimo zastavěná území katastry města Rychnova nad Kněžnou a Synkova - Slemena. Předpokládané náklady na vybudování obchvatu, jehož součástí budou i mosty v celkové délce 330 metrů, se blíží k 600 milionům korun bez DPH. V současné době se pracuje na dokumentaci pro územní řízení.

"Stavba obchvatu vede zcela mimo stávající stopu I/14, která prochází okolím areálu Orlické nemocnice a polikliniky, kde kříží železniční trať s úrovňovým zabezpečeným přejezdem. Toto místo způsobuje ve špičkách dlouhé kolony. Dále nynější I/14 míjí autobusové a vlakové nádraží, obytnou zástavbu, obchodní centra a další komerční objekty. Realizací stavby obchvatu tak dojde k výraznému zkrácení jízdních dob," uvádí ŘSD.

Na odklonění tranzitní dopravy už dlouho čekají na Rychnovsku i města Kostelec nad Orlicí a Borohrádek. Zdá se být v nedohlednu. V případě Borohrádku ještě nebylo vydáno rozhodnutí vlivu na životní prostředí (EIA) nové varianty přeložky kolem města. Studie návrhu nové silnice první třídy Holice - Borohrádek - Čestice doporučila vést přeložku kolem Borohrádku severozápadním obchvatem v délce 2 326 metrů. Bude dál od okrajové zástavby Borohrádku, nezasáhne do stávající zahrádkářské osady a povede mimo kolejiště. Trasa je v této variantě sice delší o o 220 metrů, ale vyžaduje kratší mosty o celkem 335 metrů. V této variantě jsou nutné i jiné úpravy křižovatek a přeložek ostatních komunikací.