V pondělí bylo v šesti vchodech bytového domu v ulici U Konopáče v Častolovicích vyvěšeno oznámení o výskytu bakterie legionelly ve vnitřních rozvodech teplé vody celého objektu. Obyvatelé jsou značně rozčarovaní, rodiče mají strach hlavně 
o zdraví svých dětí.

„Cestou z práce jsem si na vchodových dveřích všimla oznámení bytového družstva, že máme ve vodě legionellu. Zarazila mě hlavně doporučení, ať si nesprchujeme hlavu a obličej a odtáčíme teplou vodu. To máme vydržet až do ledna, kdy se tu budou měnit rozvody," říká znepokojeně obyvatelka jednoho z dotčených bytů v domě, která si nepřála být jmenována.

Zástupce stavebního bytového družstva Průkopník, pod které zmíněný dům patří, Jaroslav Ptáček uvádí kroky k vyřešení situace: „Příští sobotu budeme přehřívat kotle, aby se množství bakterií snížilo. Na začátku příštího roku proběhne výměna rozvodů."

Častolovičtí se bojí bakterie legionelly ve vodě

Informace v médiích o výskytu bakterií legionelly ve vodě v Praze zaujala zástupce stavebního bytového družstva Průkopník Jaroslava Ptáčka natolik, že si v nedávné době nechal vypracovat rozbory teplé vody v namátkově vybraných objektech spravovaných družstvem.
A testy prokázaly hned několik výskytů bakterie.

„Legionella se objevila v bytových domech v Častolovicích, ve Vamberku a v Rychnově nad Kněžnou. Ve všech případech jde o lokální výskyt – bakterie se přemnožila v rozvodech vody jednotlivých domů. Tam se dostala pravděpodobně přes některého z nájemníků," uvedl Jaroslav Ptáček.

OBYVATELE DOMŮ OZNÁMENÍ PŘEKVAPILO

O přítomnosti legionelly ve vodě Ptáček věděl už delší dobu, začal podnikat kroky k nápravě, které projednával s vedením městyse Častolovice.

„Informace se asi dostala ven přes jednání se zastupiteli. Nechtěli jsme šířit zbytečnou paniku. Nyní jsme museli oznámení vyvěsit ve vchodech dotčených domů. Upozornili jsme obyvatele na možná rizika a seznámili je s chystanými opatřeními. To se mi zdá dostatečné, další schůze a vysvětlování nepovažuji za nutné," říká Ptáček.

Úplně stejný názor na způsob jednání s nájemci ale nemá člen bytové samosprávy Martin Svatoň: „Skoro nic o dané situaci nevíme, nikdo s námi nejednal, pouze nám přilepili papír na dveře. Lidé se bojí o své zdraví."

Výhrady k preventivním opatřením, která Ptáček navrhuje, má i další obyvatelka domu v ulice U Konopáče: „Prý máme hodně odpouštět teplou vodu. To si snad dělají legraci při cenách, které za ni platíme."

BYTOVÉ DRUŽSTVO MÁ PŘIPRAVENÉ ŘEŠENÍ

První kroky v boji proti bakteriím bude bytové družstvo podnikat v noci z pátku na sobotu 3. prosince.

Ptáček popsal postup takto: „Chystáme se přehřát kotle a vodu. Bude nutné, aby se horká voda dostala do všech částí rozvodů. Množství bakterií by se tak mělo výrazně snížit. Obyvatelé budou muset dávat velký pozor, aby se nezvykle horkou vodou neopařili."

Hned na začátku příštího roku se pak přistoupí ke kompletní výměně vodovodních rozvodů v domě.

„Vlastník bytových jednotek by měl upozornit na vzniklý problém i s řešením a harmonogramem oprav, což družstvo Průkopník učinilo. V bytovém domě U Konopáče je již 20 let staré vedení vody, bude postačovat jeho kompletní výměna, kterou odsouhlasila Rada městyse Častolovice dle předložené nabídky," vyjádřil se k problému v obci její starosta Zdeněk Praus.

LEGIONELLA ŽIJE HLAVNĚ V TEPLÉ VODĚ


Bakterie legionella pro svůj život vyžaduje teplotu vody v rozmezí 20 až 45°C. U vyšší zmíněné hranice se rychle množí. Při ještě vyšších teplotách vody naopak bakterie hynou. Ideální podmínky tak legionella nachází hlavně v klimatizačních zařízeních a vodovodním potrubí, odkud se v drobných kapkách vody šíří do okolí. Druhou možností nákazy je vypití vody z kohoutku a průnik legionelly přes nosohltan do dýchacích cest.

Legionářská nemoc, jak se nákaze legionellou říká, se projevuje zejména příznaky zápalu plic virového typu. To znamená suchý a dráždivý kašel, bolest na hrudi, lehce zvýšená teplota, bolesti hlavy. U některých nemocných je stav těžší a může dojít i ke zvracení, zmatenosti a nechutenství. Smrt je jen výjimečná.

Jak vznikl název legionella?

Pojmenování legionella je poměrně nové, pochází až z druhé poloviny 20. století. Tento rod bakterií získal svůj název po červenci 1976, po „záhadném onemocnění", které se objevilo ve Philadelphii v USA a postihlo přes 200 osob, z nichž více než 30 zemřelo.
Choroba se poprvé objevila a rozšířila z organizace American Legion (odtud legionella) – asociace amerických vojenských veteránů.
Epidemie propukla ve Philadelphii během oslav výročí 200 let od událostí, které vedly k americké nezávislosti. Těchto oslav známých jako U. S. Bicentennial se účastnili příslušníci výše zmíněné organizace American Legion.
Přítomní se nakazili pravděpodobně ze špatně udržované klimatizace. Po několika dnech se projevily symptomy připomínající chřipku. Lehká forma vetšinou odezní do pěti dnů, u výrazně oslabených osob může dojít k selhání dýchacího systému nebo zánětu ledvin. V deseti procentech je takzvaná legionářská nemoc způsobená bakterií smrtelná.