„V rámci této rekonstrukce muselo dojít k výměně starého litinového potrubí a části propadlé kanalizační stoky. Dále bylo připraveno nové veřejné osvětlení. Celá ulice, včetně navazující ulice Severní bude v režimu obytné zóny, a tudíž se připravovalo i nové řešení komunikací včetně chodníků. Došlo i k novému odvodnění celé vozovky včetně nových vpustí,“ uvedl starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Termín dokončení rekonstrukce měl být 15. listopadu. Práce se tak protáhly téměř o měsíc a stále není zcela hotovo. Vůči firmě Swietelsky stavební, která měla rekonstrukci na starost, bude městys uplatňovat sankce z prodlení dle smlouvy.