Částka blížící se 26 milionům je sice o něco nižší než ta, se kterou městys Častolovice hospodařil v loňském roce, přesto se dostane i na větší investiční akce. Nelze ignorovat ani výročí 670 let od první písemné zmínky. 

Největší objem peněz půjde letos do zateplení budovy základní školy a na opravu tamní kotelny. Tato rozsáhlá akce ale bude pokračovat i v příštím roce. V současnosti se čeká na přiznání dotace. V letošním rozpočtu je vyhrazena částka 2,5 milionu korun.

Práce v okolí hřbitova začaly již v loňském roce. Na ty by měla stavební firma navázat v dubnu. Letos je pro tuto lokalitu vyčleněn milion korun a dalších 200 tisíc půjde na osvětlení. Důvodů těchto úprav je několik.

„U hřbitova chyběly parkovací plochy a když zapršelo, tak se stálo doslova na blátě. Přístupové cesty byly neosvětlené, což způsobovalo problémy zejména u přilehlých garáží. To místo je černou dírou Častolovic,“ vysvětlila starostka Jarmila Novohradská s tím, že v lokalitě docházelo k nárůstu drobné kriminality. V minulosti se tak ze hřbitova ztratila i historická busta hudebníka Antonína Hudečka.

Přípravy na instalaci osvětlení se uskutečnily již v loňském roce a na pořad tak přijde i neutěšený stav přilehlých komunikací. „Po deštích vzniká na silnici skutečné jezero a vodu z garáží musí často odčerpávat naši hasiči. Cesta se proto musí vyspádovat a dostane nový povrch,“ řekla dále starostka.

Zatím ve fázi příprav jsou úpravy v Mírové ulici. Zásah si vynutí špatné kanalizační vpusti, které obtěžují zápachem okolí. Při té příležitosti budou řešeny i problémy s parkováním. Také u této investice se počítá s rozložením prací až do příštího roku. Již na jaře by ale mělo dojít k opravě kanalizace v Příčné ulici.

Pro výstavbu cyklostezky podél Orlice, na níž se podílejí města a obce ležící po její trase, je letos v častolovickém rozpočtu vyčleněno 800 tisíc korun. Starostka věří, že tento objem peněz by již měl být pro městys konečný.

Veselejší položkou v rozpočtu než jsou třeba nutné opravy kanalizací, je oslava 670 let od první zmínky o Častolovicích. Veselí bude trvat celý jeden červnový víkend, na což by 50 tisíc z obecního rozpočtu nestačilo. „Oslovili jsme prakticky všechny podnikatelské subjekty u nás a jejich dary již chodí na účet. Z těchto peněz se bude hradit i pořízení praporu, který nám dosud chyběl,“ poznamenala Jarmila Novohradská.

Slavnosti tak odstartuje svěcení zmíněného praporu a opravených varhan. V sobotu pak ovládne Častolovice pouťové veselí. Tomu má napomoci i přítomnost ne právě běžných atrakcí. Se svou prezentací přispěchají četné místní spolky a postaráno bude rovněž o hudební kulisu. Na večer je plánováno přátelské posezení se současnými i bývalými zastupiteli, kteří si tak budou moci vyměnit zkušenosti a názory. V neděli oslava vyvrcholí akademií školy.

K této příležitost se plánuje i vydání pamětního předmětu, ale na jeho konkrétní podobě se ještě zastupitelstvo nesjednotilo. Umístění oslav nemůže být jinde než v rozlehlé sokolské zahradě.

Zbylé položky rozpočtu se váží k běžnému fungování městyse. Nejvíce prostředků tak jde na příspěvky školám, platy obecních zaměstnanců, likvidaci odpadu, úhradu energie či fungování spolků.

Největší letošní plánované akce

Nejvíce prostředků je z letošních investičních akcí vyčleněno na zateplení budovy základní školy a to 2,5 milionu korun. Tato akce ale bude pokračovat i v následujícím roce.

Jeden milion korun budou stát úpravy komunikací v okolí hřbitova a dalších 200 tisíc půjde na osvětlení této lokality.

Na opravu ulice Mírová je v rozpočtu vyčleněn milion korun. Je nutná rekonstrukce tamních kanalizačních vpustí a vzniknout mají nová parkovací místa.

Bez zajímavosti nejsou ani oslavy 670 let od první písemné zmínky. Na ní rozpočet pamatuje 50 tisíci, ale další peníze přicházejí již nyní od sponzorů.