V této souvislosti došlo také ve stavebním prostoru i jeho okolí k dočasným dopravním omezením. Křižovatka je kompletně uzavřena pro všechny dopravní prostředky.

Pohyb v tomto území je tak umožněn pouze pro pěší. Výjimku pro nezbytné zajetí do zóny mohou získat od dodavatele stavby, kterým je společnost Strabag a.s., jen majitelé přímo dotčených objektů. Pro návštěvníky hřbitova a centrální části ulice Školské je umožněn vjezd pro dopravní prostředky ulicí Husovou.

Výsledkem rekonstrukce by mělo být zkvalitnění centrálního prostoru u základní školy a Sokolské zahrady, zajištění větší bezpečnosti pro chodce i navýšení parkovacích míst pro osobní vozidla.