Navíc s potvrzeným rozvojem automobilky v Kvasinách se jejich počet navýší. To však obyvatele městyse a jeho představitele vyloženě děsí.

„Tento úsek je skutečně velmi nebezpečný. Už dlouhodobě usilujeme o odklonění nákladní dopravy z této komunikace," potvrzuje starostka Jarmila Novohradská.

Zatím však marně. Když tudy projíždí náklaďák, není chodník rozhodně bezpečným místem. „Lidé si stěžují a není divu. Z osobní zkušenosti vím, jaký to je pocit, když jdete po půl metru širokém chodníku a proti vám se řítí naložený kamion," zmiňuje starostka.

Výlohy praskají

Výjimkou prý nejsou situace, kdy se do sebe dva náklaďáky  zaklíní bočními zrcátky. Takovou podívanou tady sledují majitelé přilehlých obchodů a restaurací poměrně často.

„Silnice je úzká. Když jedou dva kamiony proti sobě, stěží se vyhnou," popisuje místní podnikatel Petr Václavík.

Měnil již dvě výlohy. Obě nevydržely zátěž a praskly. „Odnesla to vnitřní skla, tudíž je jasné, že k porušení nedošlo manipulací zvenčí, ale způsobily ho otřesy," poznamenává. Podle jeho slov hustým provozem kamionů trpí všechny domy v ulici.

Ačkoli některé domy v ulici již hustý provoz „odnesly", majitelé se zatím pomoci dovolávají marně.

Na řešení situace se podle místních nechce podílet Ředitelství silnic a dálnic, které tvrdí, že se jedná o silnici druhé třídy a tudíž mu nepatří, ani Správa a údržba silnic. Podle některých obyvatel si problém přehazují jako horký brambor a nikdo proto neví, na čem je. Nahradit škody nechce ani automobilka.

„Ptali jsme se zástupců automobilky, zda by nezafinancovali výměnu oken lidem, kteří přímo u silnice v ulici Komenského bydlí. Bohužel jsme se s kladnou odezvou nesetkali," prozrazuje starostka Jarmila Novohradská.

Kromě otřesů trápí místní totiž také hluk a výměna oken by mohla pomoci.

Palčivějším problémem je však strach obyvatel o zdraví jejich a jejich dětí.

„Žáci, kteří do školy jezdí autobusem, tudy chodit musí. Je to nebezpečné," popisuje jeden z častolovických podnikatelů Petr Václavík.

O své ratolesti má obavy také Zdenka Papáčková, která v Komenského ulici provozuje květinářství. Svým dětem prý zakázala po chodníku chodit.

„Využívají lávku, která se nachází nad silnicí," prozrazuje. Sama prý nedokáže posoudit, jak se provoz podepisuje na objektu, ve kterém se její květinářství nachází, jelikož jí dům nepatří. O tom, že je s dopravou problém, však prý dobře ví.

Jedním z možných řešení by bylo zbudování obchvatu města, o němž se mluví už řadu let. „Snažíme se teď urgovat alespoň přeložku silnice, která by vedla od odbočky na Slemeno-Synkov a napojovala by se u vlakové zastávky v Častolovicích. Už před dvěma lety jsme tento návrh znovu podávali. Zatím marně," krčí rameny starostka Jarmila Novohradská.

První termín, který od pověřeného úřadu dostala, hovořil o přeložce v roce 2050. S tím se ale rozhodně nehodlají smířit. Stížnosti lidí se totiž hromadí.

Je však otázkou, zda uspějí. „Jednání o možném omezení dopravy po silnici směrem ze Solnice na Častolovice se již konalo. Pozvány byly všechny dotčené strany. V tuto chvíli se o tomto opatření neuvažuje," uvádí Josef Žabokrtský, dopravní inženýr rychnovského dopravního inspektorátu.

Není však jisté,  zda by vůbec byla tato možnost reálná. Peníze na výstavbu silnice, která prochází Komenského ulicí, totiž putovaly z balíku, který byl určen na stavbu průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny.

Silnice tak má podle předpokladů sloužit právě pro dopravní obsluhu automobilky. Pokud by k omezení nyní došlo, podle některých hlasů by možná hrozilo krácení dotací. Každá stavba realizovaná z evropských peněz má totiž danou dobu takzvané udržitelnosti – musí tedy sloužit svému původnímu účelu.

Častolovice navíc patří k místům, kde dojde i ke zvýšení dopravy na železnici, což je opět spojeno s provozem automobilky. „Souhlas k intenzifikaci tratě jsme již dali. Přece jen zátěž po železnici je přijatelnější než nárůst kamionů," poznamenala Novohradská.

Přechodným řešením, které by i vedení Častolovic uvítalo a již jej navrhovalo, by mohlo být alespoň dopravní značení, které by zakázalo jízdu kamionů z Kvasin a Solnice směrem na Častolovice.

„Nákladní doprava by směřovala přes Rychnov, kde jsou silnice  širší, a napojila by se na hlavní průtah, který vede i městysem, na kruhovém objezdu u Vamberku," popsala možnou variantu Jarmila Novohradská. Kamiony by díky tomu nesjížděly Komenského ulicí.

Optimisté očekávají změnu v roce 2020

Jak by mohla doprava kolem Častolovic a Kostelce nad Orlicí vypadat, se dozvěděli starostové okolních měst a obcí na včerejší prezentaci územní studie na královéhradeckém Krajském úřadě. Ta jim nastínila možnosti, avšak termín, kdy by mohlo ke změnám dojít, se nedozvěděli.

„V tuto chvíli mají zástupci samospráv možnost se k dané prezentaci a variantám vyjádřit a poslat své připomínky. Následně by měly být do studie zapracovány a ta by se poté stala součástí územního rozvoje Královéhradeckého kraje," popsala situaci Martina Götzová z tiskového oddělení.

Naději na rychlé řešení to Častolovicím nedává. První termín, který byl údajně na výstavbu obchvatu stanoven, hovořil o roce 2050, optimisté teď věří v rok 2020.