V této souvislosti dojde také ve stavebním prostoru i jeho okolí k dočasným dopravním omezením. Křižovatka bude kompletně uzavřena pro všechny dopravní prostředky. Pohyb v tomto území bude tak umožněn pouze pro pěší. Výjimku pro nezbytné zajetí do zóny mohou získat od dodavatele stavby, kterým je společnost Strabag, a.s., jen majitelé přímo dotčených objektů, a to po dohodě se stavbyvedoucím.

Pro návštěvníky hřbitova a centrální části ulice Školské bude umožněn také vjezd i ulicí Husovou.