Podnik Isover se chystá v rámci rozšiřování výroby v budoucnu postavit další komín, který bude největší z dosavadních šesti. Má být vysoký 50 a široký 2,5 metru, a podle plánu by spolu s ním měla být vybudována také nová linka. Smutným paradoxem demonstrace bylo, že po celou dobu jejího konání byl ve vzduchu cítit nepříjemný štiplavý zápach, jehož součástí byl i tolik nebezpečný formaldehyd. „Chceme přesvědčit demokratickými prostředky, že výstavba nového komínu není potřeba," říká Jindřich Novohradský, lékař a aktivista spolku Ekors.

Dodává, že hlavním problémem je právě formaldehyd, což je vysoce karcinogenní a mutagenní látka. která uniká do ovzduší. Když je inverze nebo bezvětří, tak formaldehyd klesá, protože je těžší než vzduch, a je poměrně často cítit. Při dlouhodobém působení můžou podle Novohradského nastat vážné zdravotní problémy.

„Jedinou přípustnou změnou je pro nás přebudování stávajících výrobních linek podle principu nové technologie, která by snížila jednak vypouštění oxidu síry, ale i formaldehydu," říká další aktivista ing. Roman Ságner. Záměrem je, aby byla celá záležitost hodnocena podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Proto se spolek Ekors odvolal ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ten žádost po přezkoumání zamítl, a po dalším odvolání spolku Ekors věc předal k posouzení ministerstvu životního prostředí. To má na vydání stanoviska necelé dva měsíce.

Opoziční zastupitelku Veroniku Bartošovou mrzí, že se celá záležitost často spojuje s politikou, i když o ni v tomto případě vůbec nejde. „Firmu Isover tady máme spoustu let a určitě s ní chceme dál spolupracovat," říká, a obratem dodává, že je to firma, která generuje dostatečný zisk na to, aby mohla mít takové technologie a změnit výrobu natolik, aby formaldehyd nemusela používat vůbec. Nejvíc jí vadí, že tuto nebezpečnou látku denně vdechují děti.

Isover má povoleny výjimky z emisních limitů pouze do roku 2020, proto vyvinul novou technologii, která bude používat k vytápění zemní plyn a odpad se bude zpracovávat jiným způsobem.

„Kyslíko-plynová pec nám umožní změnit způsob recyklace. Spalování zemního plynu je obecně výrazně ekologičtější z hlediska emisí nežli u koksu," uvedl ředitel divize Isover Robert Kazda. Podle jeho vyjádření plní závod veškeré emisní limity, které jsou dány zákonem. Tolik diskutovaný formaldehyd se používá jako součást pojiva, jeho emise jsou v současnosti pět a méně procent limitu.

Antonín Podzimek, místostarosta Častolovic, pak pro Českou televizi řekl, že vzhledem k tomu, že celá záležitost (rozšíření výroby) je dobrá pro obec, tak obec rozhodne i proti občanům.

Firma Saint-Gobain, jejíž součástí je i divize Isover v Častolovicích, v domovské Francii formaldehyd k výrobě nepoužívá vůbec.