Už při první razii narazili hradečtí strážníci na problém. „Při kontrole hlídka zjistila, že žena prodala ve stánku před jedním z obchodních center pyrotechniku druhé třídy nebezpečnosti osobě mladší osmnácti let. Případ byl předán ke správnímu řízení, ve které ženě hrozí několikatisícová pokuta,“ upřesnila mluvčí městské policie Eva Čížková.

Další postih ženě hrozí i ze strany České obchodní inspekce. Ta v kontrolách nezahálí a při závažných pochybeních hrozí prodejcům i statisícové sankce. V nejhorším případě se postih může vyšplhat až na milion korun.

„To by muselo jít o velmi závažné porušení předpisů. Většinou se pokuty pohybují v řádech tisíců či desetitisíců. Kontrolujeme především to, zda je pyrotechnika prodávaná v souladu s třídami nebezpečnosti, zda je vybavena návodem na použití v češtině či informacemi o způsobu zlikvidování,“ upřesnil tiskový mluvčí České obchodní inspekce Marek Ženkl.

Dodal, že nebezpečné dělobuchy či rachejtle se na trhu neustále objevují.

„Nedoporučujeme lidem kupovat zábavnou pyrotechniku ve stáncích. Avšak pozor si musejí dát i při nakupování v kamenných obchodech. Neplatí, že, co se prodává v klasickém obchodě, je automaticky bezpečné,“ řekl.

Inspekce již objevila některé prodejce, kteří prodávali pyrotechniku nejvyšší čtvrté třídy nebezpečnosti pod jiným označením. „Přitom tento typ se smí prodávat jen se schválením Českého báňského úřadu,“ doplnil Ženkl.

Stále však platí, že nejvíce úrazů si způsobí lidé sami při nesprávném a neopatrném používání rachejtlí.

„Nejčastěji se setkáváme s popáleninami rukou a občas také s poraněním obličeje. Tyto úrazy jsou většinou způsobené manipulací s nevybuchlou pyrotechnikou,“ sdělil Jiří Mašek z královéhradecké záchranky.

Klikněte pro zvětšení - UPOZORNĚNÍ: fotografie ukazuje skutečně drastické následky po výbuchu zábavné pyrotechniky v ruce!

Šestnáctiletý mladík se težce zranil při oslavách Silvestra.

Druhy a označení pyrotechniky:

Jednotlivé druhy zábavné pyrotechniky se rozlišují podle nebezpečnosti do čtyř tříd. Volně dostupné jsou jen některé z těchto kategorií.

Povinné značení pyrotechnických předmětů:

Na každém pyrotechnickém předmětu nebo spotřebitelském balení musí být uveden:

- název výrobku

- označení zkušební značkou v souladu se zákonem o ověřování zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (viz příloha zákona č. 156/2000 Sb. )

- třída nebezpečnosti
I. prodej i ve stánku, i osobám mladším 18 let
II. pouze v kamenném obchodě, starším 18 let
III. pouze osobám s průkazem odpalovače ohňostrojů (povinnost přesvědčit se má prodávající)
IV. prodej ve zvláštním režimu, pouze se schválením Českého báňského úřadu

- návod k použití a bezpečné manipulaci v českém jazyce včetně způsobu zneškodnění při selhání výrobku

- označení výrobce/dovozce

- rok spotřeby/použitelnosti

Co by měli vědět a dodržovat spotřebitelé:

Určitě by měli kontrolovat:
- zda jsou na výrobku všechny povinné údaje
- zda není poničený obal
- ve stánku kupovat pouze předměty 1. třídy nebezpečnosti.

Co by měli dodržovat:
- neposílat na nákup pyrotechniky děti
- nenechat je odpalovat pyrotechnické předměty bez dozoru
- být ohleduplný vůči jiným lidem i zvířatům

Při odpalování pyrotechnických předmětů, které ohrožuje nebo obtěžuje další občany, se lze obrátit na obecní úřad nebo městský úřad, který má pravomoc vyhradit místa k odpalování obecní vyhláškou.

Zkušební značka:

Ovál se stylizovaným znakem lva, pod ním zkratka úřadu ČÚZZS s uvedením čísla certifikátu o typové zkoušce, za lomítkem poslední dvojčíslí roku vydání a třída stupně nebezpečnosti).
Udělena úřadem poté, kdy výrobce/dovozce splnil veškeré náležitosti pro uvedení výrobku na trh a typová zkouška prokázala jeho shodu s platnými předpisy

Důležité informace pro spotřebitele:
Návod k použití musí obsahovat všechny důležité údaje o manipulaci s konkrétním pyrotechnickým předmětem (jak a kde odpalovat, upozornění na rizika, jak skladovat, jak likvidovat při selhání odpálení)

Nekupovat pyrotechniku neznámého původu, s poničenými obaly, s nečitelnými údaji…

Rozdělení pyrotechnických předmětů:
Třída stupně nebezpečnosti pyrotechnické předmětu závislá na obsahu pyrotechnických složí:

I.třída (do 3 g) - volně prodejné, lze prodávat kdekoliv, i dětem
Mezi těmito pyrotechnickými hračkami najdeme např: prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety

II.třída (do 50 g) - prodej ve stacionárních obchodech, nikoliv ve stáncích, a to pouze kupujícím starším 18 let
Sem patří: římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně

III.třída (do 250 g) – prodej pouze kupujícím s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Prodávající je povinen si ověřit, zda tuto podmínku splňuje.
Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou: malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce

IV. třída – prodej ve zvláštním režimu, pouze s povolením Českého báňského úřadu