Za Rychnovem (u areálu firmy Gres) pokračují práce na nové hasičské zbrojnici, jejíž základní kámen byl položen letos 26. května. „Práce postupují podle schváleného harmonogramu, první etapa má být dokončena 19. srpna příštího roku,“ hovořil o stavbě ředitel Hasičského záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou Jiří Oberreiter. V této první etapě mají v areálu vzniknout garáže a zázemí pro členy sboru – prostory pro stravování, sociální zařízení, kanceláře, učebny, sklady, prádelna a sušárna pro zásahové oděvy, tělocvična, kotelna a rozmrazovací a mycí boxy pro hasičská vozidla.

Tělocvična pod střechou

V tuto chvíli jsou v objektu zavedeny všechny inženýrské sítě – plyn, voda, elektřina, sdělovací telefonní kabel a kanalizace. „Nyní se vyzdívají obvodové zdi,“ popsal Jiří Oberreiter postup stavby od minulého měsíce, kdy se na místě budoucí zbrojnice konal Den otevřených vrat. Tehdy zde stála pouze osazená prefabrikovaná konstrukce. Část hlavní budovy (budoucí tělocvična) je pod střechou a dodavatel stavby (VCES a.s.) plánuje kompletně dokončit střechy dříve než napadne sníh.