Informace o konkrétních místech, jichž se to týká, a časech odstávky jsou k dispozici na webu města.