Letní pěvecké soustředění finančně podpořila EU, a to dotací na projekt Hudba nezná hranice.

Program na společné vánoční koncerty zde nacvičují spolu s 33 Poláky.
Nejde o první mezinárodní soustředění Carminy, protože v roce 2004 zase hostila francouzský dětský sbor. „Letos se soustředění uskuteční v rámci programu Hudba nezná hranice. Proto je tábor pod záštitou Euroregionu Glacensis, ministerstva školství, Královéhradeckého kraje a města Rychnov nad Kněžnou,“ upřesnila manažerka Carminy Eva Štréglová.
Kromě nacvičování programu na sérii vánočních koncertů, které Carmina odzpívá s polským dětským sborem, se najde čas i na zábavu. „Připravili jsme i celotáborovou hru nazvanou Cesta po Evropě,“ dodala manažerka.
„Projekt Hudba nezná hranice je financován EU z programu Interreg IIIA, který je určený k navazování partnerství s polskou stranou,“ upřesnil sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek s tím, že ze sta žádostí jde o ojedinělý projekt v oblasti sborů.

Co se do tištěného vydání nevešlo:


Pěvecký sbor Carmina byl založen v září 1992. Od té doby uskutečnil více než 500 koncertů, účastní se soutěží (2x zlaté pásmo v celostátní soutěži ČR - 1995, 1996, 2. místo na mezinárodní soutěži v Lecco - Itálie - 1997, dvě zlaté medaile na mezinárodní soutěži ve Finském TAMPERE -1999 a stříbro ve španělské Tolose 2000). Pořádá pravidelná víkendová soustředění během školního roku a letní tábor pro Carminu a Ptáčata o prázdninách. Sbor spolupracuje s předními českými skladateli a s mnoha přáteli v zahraničí (zejména Francii).

Zpívali jsme v Polsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Ukrajině, Slovensku, Holandsku, Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku, Rusku, Francii a Španělsku. Děti mohou začít zpívat již od čtyř let v mateřských školách a potom postupují do vyšších oddělení. Vyvrcholením sborové práce dítěte je členství v hlavním sboru - Carmině. Nyní ve sboru pracuje téměř 250 dětí v sedmi odděleních. RDS nabízí kromě výchovy vokální také základy intonace, rytmu a elementární hudební nauky spojené s hrou na klávesové nástroje (keyboard). Pro tento účel slouží speciálně vybavená učebna a učebnice, kterou pro své děti píše kolektiv sbormistrů RDS (tento systém přejímají i další ZUŠ v České republice) Sbor umělecky řídí sbormistr Karel Štrégl, absolvent VŠP v Hradci Králové.

Druhými sbormistry jsou: Kamila Hájková (absolventka VŠP HK), Kateřina Čižinská (absolventka VŠP HK). Klavíristou sboru je Tomáš Havlín, absolvent pardubické konzervatoře a manažerkou Eva Štréglová.