S výměnou veřejného osvětlení se letos počítá v Čánce. To současné je dožité a potřebuje vyměnit za méně energeticky náročné.

"Zároveň s touto akcí je plánováno položení optického kabelu v celé vesnici," informovala v nejnovějším čísle městského zpravodaje místostarostka Kateřina Vošlajerová.

Předtím je ještě třeba zajistit potřebná povolení, termín, kdy se začne, tak ještě není známý.

V Čánce však dojde i na zeleň. "Současně bude revitalizována i stromová alej lip a kaštanů, avšak to bude probíhat v několika etapách. Postupně se začne kácet ve spodní části obce. Stromy je možno kácet pouze do konce března a poté až na podzim v říjnu," doplnila opočenská místostarostka.