O první etapě nových výsadeb stromů podél hlavní silnice v Čánce město Opočno informovalo na svém webu. Práce budou zahájeny v týdnu od 13. listopadu. Cílem města je doplnit stromy, které byly průběžným kácením v minulosti odstraněny. Vytvoří se tak ucelená a estetická uliční alej. Celkem poroste v Čánce 37 nových stromů. Půjde o lípy, jírovce, javory i třešeň ptačí.

„Celkem bude dosazeno 37 stromů, a to zejména v jižní části obce (32 malokorunných lip srdčitých), dále ve středu obce v okolí kapličky a částečně i v severní části obce (5 kusů původních dřevin – jírovec pleťový, javor klen, javor mléč a třešeň ptačí). V případě lip bude použit vhodnější kultivar Rancho, dorůstající do 8 metrů výšky a 5 metrů šířky, který nejlépe vyhovuje stanovištním podmínkám a prostorovým nárokům (sousední nemovitosti, průjezdní profily, inženýrské sítě),“ sdělil na webu města Jaroslav Koudelka, vedoucí oddělení sociálních věcí a životního prostředí.

Vizualizace nového pavilonu s urgentním příjmem v rychnovské nemocnici.
Modernizace nemocnice, nové byty a obchvaty. Rychnovsko se zásadně promění

Nové stromky budou zavlažovat speciální vaky. Celkem 37 závlahových vaků zajistí důkladnou zálivku nově vysazených dřevin.

Před samotným sázením se ještě musí pokácet rizikové stromy. „Před zahájením výsadeb bude provedeno kácení rizikových stromů se sníženou stabilitou ve zhoršeném zdravotním stavu, které ohrožují svým pádem či zlomem okolí,“ upřesnil Koudelka.

Akce je plánovaná na období od listopadu do dubna příštího roku. Státní fond životního prostředí ji podpořil částkou přes 240 tisíc korun.