Informoval o tom Josef Krám, který nám zapůjčil k otištění i obálku nově se rodící knihy.