Podpory z fondů EU se dočkaly také společné projekty Rychnova nad Kněžnou a polského Klodzka. Rychnovský projekt s názvem Bylo nás pět je zaměřen na rozvoj propagace a prezentace česko-polského příhraničního území a obou měst.

„V rámci projektu chceme nabídnout návštěvníkům, ale i domácím prohlídku města jinou formou, než jsou zvyklí. Součástí této propagace bude vybudování nového turistického okruhu podle literární předlohy Karla Poláčka Bylo nás pět. Formou hry budou návštěvníci a turisté vtaženi do prohlídky města společně s hrdiny románové předlohy, kteří je zábavnou, interaktivní a poučnou formou provedou Rychnovem a seznámí je s jeho zajímavostmi, o kterých mnohdy ani starousedlíci netuší,“ říká místostarosta Rychnova Miroslav Richter.

Pomocí různých indicií mohou turisté také řešit úkoly s různou obtížností, což je určeno především pro zábavu rodin s dětmi. Každý turista za úspěšné vyřešení úkolu získá symbolickou cenu v podobě malého zvonečku. „Celý model propagace a prezentace města je koncipován tak, aby se návštěvníci měli důvod do Rychnova nad Kněžnou vracet, nebo se tu rovnou ubytovat,“ uvedl Tomáš Kytlík, který zpracovával žádosti do Fondu mikroprojektů.
Naučný okruh bude osazen několika informačními panely s texty v českém, polském a anglickém jazyce. Dále vznikne propagační film, na webových stránkách města a Mikroregionu Rychnovsko bude spuštěna nová interaktivní vizualizace procházky městem a dojde k vydání nových propagačních tiskovin. Jedna z nich bude mít například formu komiksového průvodce.

V regionu zcela průkopnický projekt v oblasti cestovního ruchu, který bude realizován od září 2008 do prosince 2009, získal dotaci ve výši 30 tisíc euro. „Zbylou část ve výši 5,5 tisíc bude město financovat ze svého rozpočtu,“ dodal Tomáš Kytlík.

Projekt je také prvním činem společné přeshraniční spolupráce obou příhraničních měst. Smlouva o partnerství mezi Rychnovem nad Kněžnou a polským Klodzkem byla totiž podepsána v červnu. Město Klodzko chystá v rámci spolupráce dokonce dva projekty. První je zaměřen na tvorbu nových propagačních materiálů. Druhý projekt je zaměřen na vypracování společného systému webových stránek, pořízení multimediální hry představující kulturní dědictví a kulturní i turistický potenciál měst v pohraničí a zhotovení multimediální prezentace.

Město Klodzko chystá v rámci spolupráce dokonce dva projekty. První je zaměřen na tvorbu nových propagačních materiálů propagující turistické a kulturní přednosti města, letáčků popisujících vyhlídkové trasy, památky i akce, plánu města a DVD a turistické mapy česko-polského pohraničí. Druhý projekt je zaměřen na vypracování společného systému webových stránek, pořízení multimediální hry představující kulturní dědictví a kulturní i turistický potenciál měst v pohraničí a zhotovení multimediální prezentace.

Dotaci z mikroprojektů na rozvoj turistického ruchu získala také obec Val ve spolupráci s polským Lewinem Klodzkim. „Náš projekt se jmenuje Přes plot k sousedům a zpět. Chtěli bychom v rámci projektu zřídit nějaké informační tabule tady v oblasti,“ říká starosta Valu Luboš Řehák. Polský Lewin připravuje pro informovanost turistů a jejich přilákání pro změnu infobusy.

Podpořeno bylo také vydání turistických novin Orlických hor, Kačenčiných a Rampušákových listů.

Pavel Bednář