Ve štafetě otázek, na které odpovídají lídři stran kandidujících ve městě v komunálních volbách, se prostřednictvím odpovědí představují lidé, kteří by mohli usednout do křesla starosty.

Dnes pokračuje Milan Novák. V politice se angažuje od roku 1984. V roce 1978 absolvoval studium na právnické fakultě v Praze. Odbornou praxi zastával šestnáct let v České spořitelně. V současné době na živnostenské oprávnění provozuje zprostředkovatelskou činnost a šest let vyučuje právo na místní střední průmyslové škole.

Nejprve odpovídá na otázku svého předchůdce Luďka Petra: Jak hodláte řešit problém velkého množství nezletilé mládeže, která ve městě kouří, pije alkohol a často, zejména po diskotékách, poškozuje majetek?
Zpřísnil bych kontroly u prodejců tabákových výrobků a alkoholu, které by měla provádět policie a ČOI. Zpřísnil bych i kontrolu akcí, na nichž se pohybuje nezletilá mládež, žádal bych o to opět policii. V Rychnově máme veřejná prostranství, kde je zákaz konzumace alkoholických nápojů. Zde by se měla v kontrolní činnosti angažovat také městská policie.

Co považujete za největší problém Rychnova nad Kněžnou a jak byste ho řešil?

Nemohu se smířit s velkým počtem hracích automatů ve městě, podnikl bych kroky ke snížení jejich množství.

Jakou část města máte nejraději?
Nejraději mám lesopark Včelný. Je zde překrásná příroda, která poskytuje podmínky pro odpočinek a relaxaci.

Kterou nebo které budovy města byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?
Některé budovy na zboření by se ve městě našly, ale nebudu konkrétní, abych neurazil některé majitele.

Kam by měla vést nová silnice z města, aby se zrychlil provoz nebo vytvořilo úplně nové spojení?
Nová silnice by měla vést z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic mimo obec Slemeno – Synkov. Tím by se zrychlilo spojení mezi Rychnovem n. K. a Hradcem Králové.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Funkci starosty bych věnoval i svůj volný čas, podle potřeb města.

Koho byste pozval do úřadu jako prvního, pokud byste se stal starostou?
Pokud by se tak opravdu stalo, jako první bych pozval vedoucí odborů městského úřadu a zástupce školství a zdravotnictví.

Jaké schopnosti vašeho předchůdce byste rád měl?
Umění komunikovat s občany a být tolerantní.

Jak snášíte kritiku?
Kritice se nevyhýbám, každý může mít jiný názor než já.

Máte osobní vzory? Koho?
Osobní vzor ve svém okolí nemám, ale měl by to být člověk čestný a bezúplatný.

Přispíváte na charitu?
Ano. V poslední době jsem přispěl na boj proti rakovině a na povodně.

Za jakých okolností byste řekl: Jsem naprosto spokojen?
Spokojen bych byl, kdyby město nemělo žádné dluhy a prosperovalo by.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
V současné době nemám vzor politika u nás ani ve světě.