Akciová společnost ČSAD Ústí nad Orlicí prezentovala včera zástupcům samospráv a médiím první z nových autobusů značky Mercedes Benz Intouro. Ještě letos jich přibude do jejího vozového parku devatenáct, v příštím roce sedmdesát. I v dalších letech se bude jejich počet postupně zvyšovat.
„Je to klíčový krok v modernizaci dopravní techniky s důrazem na ekologii a pohodlí našich cestujících,“ uvedl ředitel ústecké společnosti Milan Kotoulek.
Ekologický motor

Ústecká společnost zaměstnává 300 řidičů a provozuje 244 autobusů, z toho 212 denně. Dodávka mercedesů je součástí rozsáhlé investice koncernu ICOM transport, a. s., který pro několik dopravních firem zajišťuje po výběrovém řízení celkem 600 těchto autobusů. „O vítězství mercedesů rozhodla splněná kritéria na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti vozidla. Tedy mimo jiné nízká spotřeba, provozní náklady, záruka, provedení motorů Euro 5 s nejmodernější ekologickou technologií, která by měla vyhovět i budoucím předpisům Evropské unie. Také jsme brali zřetel na výsledky ankety mezi cestujícími,“ konstatoval zástupce koncernu Miroslav Petrů. Mimochodem právě z ankety vyplynul požadavek na upřednostnění zájezdových sedaček oproti klasickým.

„Autobus je to moderní, prostorný. Při kalamitě dobře seděl na silnici, pěkně topil, rychle se rozmrazila okna, žádný problém. Je to perfektní pracoviště pro řidiče,“ chválil řidič Jan Vrátil vůz, který má 49 míst na sezení a 40 k stání.

„Výrazně zvyšuje komfort přepravy cestujících a disponuje velmi dobrými provozně ekonomickými parametry. Čím dál více pracujících se bude dopravovat do zaměstnání mercedesy, a to je velký pokrok,“ poznamenal Tomáš Kalous, starosta Žamberku, na adresu vozidla, které stojí přibližně 135 tisíc euro a je montováno v Turecku.

Nové autobusy Mercedes Benz Intouro budou dodány výhradně smotory Euro 5 založených na BlueTec SCR technologii. Tato technologie (selektivní katalytická redukce) je založena na procesu přeměny oxidů dusíku na dusík a vodní páru, tzn. běžné složky atmosféry, ke které dochází vkatalyzátoru, kam je vstřikován vodný roztok močoviny (obchodní název AdBlue). Tento způsob likvidace oxidů dusíku, především NO2 (oxidu dusičitého), mající vliv na kvalitu ovzduší, naplňuje normu, jejíž platnost bude od roku 2009 současně vyhovovat zpřísněným normám pro kvalitu vzduchu, které se očekávají od roku 2010. Použité technologie nových autobusů koncernu ICOM transport, a. s., jsou mnohem šetrnější kživotnímu prostředí, neboť produkují vrámci emisních norem méně škodlivin ovlivňujících kvalitu ovzduší. Rovněž produkce CO2 (oxidu uhličitého) je nižší.

Dodávka nových 600 autobusů Mercedes Benz Intouro pro koncern ICOM transport, a. s., bud realizována vprůběhu pěti let snásledným rozložením dodávek: vroce 2007 bude dodáno 80 autobusů, vroce 2008 bude dodáno 300 autobusů a vroce 2009 až 2011 bude dodáno 220 autobusů. Uskupení bude vblízké době disponovat vozovým parkem 920 autobusů, který bude obsluhovat více jak tisíc řidičů. Ti denně přepraví na linkách kolem 120 tisíc cestujících.