Škola, kterou svého času navštěvoval i slavný spisovatel Karel Poláček, je léta v tristním stavu. Současné kroky rychnovské radnice však již směřují k nápravě, i když dříve se na řadu dostane školní budova Na Láni.

Po letech skepse začíná ve změnu k lepšímu věřit i ředitelka ZŠ Kolowratská, která má v historické budově své sídlo. „Věřím tomu, že se věci daly konečně do pohybu,“ uvedla Hana Fuksová.

Nepůjde to sice hned a najednou, ale první krok se již připravuje. Městský úřad hodlá v nejbližší době vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Projektant pak rozhodne o postupu stavebních prací, které by se měly provádět na etapy.

Konkrétněji se rýsuje blízká budoucnost u druhé z budov, kterou rovněž spravuje Základní škola Kolowratská. Tou je objekt mateřské školy Na Láni. V současnosti je již vypsána veřejná zakázka na opravu tamní střechy. „Tato budova je v lepším stavu než ta v Kolowratské ulici, ale přesto by potřebovala i opravu fasády a nová okna,“ dodala ředitelka.

Důvod, proč dostala mladší budova přednost před tou zchátralejší, je hlavně ve financích. „K opravě školy v Kolowratské ulici je nutné přistoupit mnohem komplexněji. Její opravy se budou pohybovat v řádech milionů. Naproti tomu oprava střechy školy Na Láni patří do kategorie běžných oprav,“ vysvětlil Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou.

Začátku potřebných oprav by se ještě v letošním roce měla dočkat i historická budova Základní školy Kolowratská.Že ji nutně potřebuje, o tom snad není třeba nikoho dlouho přesvědčovat.

„Uvnitř je všecko O. K., ale stačí se podívat ven,“ popsal již dříve situaci Josef Krám, historik a znalec Rychnova. Stav, kdy z budovy opadává omítka, by neměl už dlouho trvat. Příslušný odbor připravuje tendr na projektovou dokumentaci.

„Výběrová řízení chceme stihnout ještě v zimě, kdy je ze strany stavebních firem hlad po zakázkách a výsledné ceny by tak pro město měly být příznivější,“ popsal záměry radnice Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou.

Již nyní je jasné, že práce se neuskuteční naráz, ale budou postupovat na etapy. Po jejich ukončení by se budova mohla zařadit mezi vyhledávané rychnovské pamětihodnosti, protože svého času tu do lavice usedal Karel Poláček, patrně nejslavnější rychnovský rodák. Od těch dob si ale budova v sousedství zámku vyzkoušela řadu rolí. Byla obecním úřadem, národním výborem i Domem politické výchovy při okresním výboru KSČ.

Historie školy

• Školní budova v Kolowratské ulici pochází z roku 1819, kdy ji nechal postavit František Kolowrat.

• Původně šlo o obecnou školu se třemi a později pěti třídami.

• Navštěvoval ji i slavný spisovatel a rodák Karel Poláček.

• Od roku 1905 budova sloužila jako obecní úřad a později městský národní výbor.

• Pak zde sídlil i Dům politické výchovy okresního výboru Komunistické strany Československa. V té době byla z fasády odstraněna pamětní deska připomínající Masarykovu návštěvu Rychnova v roce 1926.

• Po roce 1989 opět slouží svému původnímu účelu. Sídlí zde Základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Článek byl napsán s použitím materiálů Josefa Kráma.