Doba totality byla proslulá nejen nesmyslnými perzekucemi ze strany státu, ale rovněž také nesmyslnými vyznamenáními. Pokud by nedošlo k sametové revoluci, slavili bychom dnes 62. výročí Vítězného února, který novodobé udílení ocenění a čestných občanství odstartoval. Vyznamenáni byli političtí funkcionáři, jimž zastupitelé měst po roce 1990 čestná občanství zase odebírali.

Tak získali a ztratili čestná občanství měst například ministr vnitra Václav Nosek, Klement Gottwald nebo důstojník sovětských vojsk Sikirinský v Dobrušce. „Těch čestných občanů Dobrušky je celá řada – už z období 19. století například první historik města Josef Mnohoslav Roštlapil nebo František Ladislav Riegr,“ upozornil ředitel dobrušského muzea Jiří Mach. „Za mého působení jsme žádná občanství nezrušili,“ podotýká starosta města Dobruška Petr Tojnar. „Opočnu se tento druh vyznamenání za minulého režimu vyhnul,“ dodal starosta Opočna Štěpán Jelínek. „Kromě Klementa Gottwalda jsme nikomu čestná občanství neodebírali, “ hovořil za své volební období starosta Rychnova nad Kněžnou Jiří Rokl. Autor místního průvodce Josef Krám, který mapuje dění ve městě, uvádí: „Pro jeho zrušení 25. února 2002 hlasovalo 15 z 18 přítomných členů městského zastupitelstva z celého politického spektra.“

Rychnov má z porevolučního období tři osobnosti, které vyznamenal čestným občanstvím: starostu a starostku partnerského města Oudewater v Nizozemí a také olympijského vítěze Romana Šebrleho.

„Romanu Šebrlovi, tomuto výjimečnému sportovci, jsme udělili čestné občanství, když po zlatém olympijském triumfu v roce 2004 navštívil Rychnov nad Kněžnou,“ doplnil starosta Rokl.

V Dobrušce se stal „novodobým“ čestným občanem generál Miroslav Štandera, který se účastnil zahraničního odboje jako pilot v Anglii, kam po Vítězném únoru také odjel, aby se mohl vrátit po roce 1989. Mezi opočenské významné rodáky dnes také patří skladatel Luboš Sluka. „Čestné občanství mu bylo uděleno u příležitosti jeho životního jubilea, osmdesátých narozenin v roce 2008. Rok předtím se stala čestnou občankou Naděžda Kavalírová, která je předsedkyní Konfederace politických vězňů, a in memoriam se čestným občanem stal také první porevoluční starosta Opočna Miloslav Mühlstein,“ vyslovil se starosta Štěpán Jelínek.

Změny doby a jí podléhající vyznamenávání jsou předmětem společenské diskuse. „Jsme národ, který stále něco mění a je znám bouráním soch a střídáním národních hrdinů,“ řekl k tématu Zdeněk Haník žijící v Rychnově nad Kněžnou. „Můj subjektivní názor je, že za života by se neměla tato vyznamenání udílet, zvláště když jde o mladé lidi, i když si jejich zásluh velice vážím. Nikdo totiž neví, jak se lidské osobnosti mohou dále vyvíjet,“ uvažuje Zdeněk Haník. „Pro opočenské čestné občany je toto gesto určitou satisfakcí. Například paní Kavalírová o nás vždy hovoří jako o milovaném Opočnu,“ dokreslil starosta Opočna Štěpán Jelínek.

Diskutujte právě zde:

Má udílení čestných občanství větší význam pro oceněné, nebo pro města?