Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Budoucnost sdružení Emauzy v rukou božích na neurčito

Rychnov nad Kněžnou - Existují lidé, kteří by se bez sítě sociálních služeb neobešli - například člověk, který se po mnoha letech vrátil z vězení, mladý kluk propuštěný z dětského domova, alkoholik, který čeká na přijetí do léčebny.

26.6.2009 2
SDÍLEJ:

Emauzský dům Rychnov nad Kněžnou.Foto: DENÍK/ Iva Růžičková

Těmto lidem nabízí podporu a pomoc občanské sdružení Emauzy ČR, které poskytuje sociální služby v azylových domech v Rychnově, v Praze a v Mostě.

Zrušit telefonní linku je snadné

Osmasedmdesát pracovníků Emauz (50 z nich zaměstnáno v rámci programu veřejně prospěšných prací) se může důvodně obávat o své mzdy. Nefungují mobilní telefony ani pevná linka v centrále sdružení na Poláčkově náměstí, pracovníci organizace nemohou ovládat účty a hradit provoz a služby. „Za organizaci začalo jednat několik osob, zejména Radomír Rais a Petr Mička, kteří tvrdí, že jsou nové vedení sdružení a zastupují Emauzy.

Své jednání zdůvodňují rozsudkem krajského soudu a nějakým zápisem ze schůze členů. Rozsudek však neřeší současné vedení sdružení, pouze říká, že jedna ze schůzí z roku 2004 nebyla v souladu se zákonem a stanovami. Zrušili naše telefonní linky a znemožnili přístup k našim finančním účtům, na nichž jsou uloženy dotace a příjmy určené na celý rok, takže nemůžeme vyplácet sociální dávky klientům ani mzdy zaměstnancům, Do azylového domu nechali zapsat podnikání (velkoobchod a maloobchod),“ popsala situaci Simona Vavřínová, ředitelka Emauzského domu v Rychnově nad Kněžnou.

„Jedinými statutárními právoplatnými zástupci občanského sdružení Emauzy se sídlem Ekologická 515 jsou Fridolín Zahradník, předseda sdružení, a Radomír Rais, místopředseda,“ řekl Radomír Rais a odmítl se vyjádřit ke svým dalším plánům a postupu ohledně fungování Emauz: „Nemám potřebu ani žádnou povinnost vyjadřovat se k tomu v médiích.“

Pět let soudů

Soudní spory mezi původními a současnými zástupci sdružení totiž nyní vygradovaly po jednom z rozsudků, jenž v těchto kauzách v průběhu pěti let padl. 29. 4 2009 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o tom, že konference ze dne 13. 2. 2004, v níž bylo mimo jiné zvoleno nové předsednictvo, nebyla v souladu se zákony a stanovami.

„Na základě tohoto rozsudku a zápisu konference nového předsednictva také Radomír Rais, Richard Havlíček a Petr Mička násilně převzali budovu Emauzského domu v Praze. Nařídili mi, abych opustila kancelář, vytrhli mi mobilní telefon a klíče z ruky a kabely z počítače a sdělili mi, že mne odvolávají z funkce, ačkoliv jsem v pracovním poměru. Přivolala jsem policii. Během podání vysvětlení na policii vyměnili zámky,“ vyprávěla Zuzana Skřičková, která zastává pozici ředitelky zařízení v Praze. „Stejný postup očekáváme i tady v Rychnově. Naši zaměstnanci dostali totiž písemné vyrozumění, že mají do dnešního dne předat veškeré účetní a daňové podklady, jinak jim bude okamžitě zrušen pracovní poměr,“ dodala Simona Vavřínová.

Pracovníci Emauz chtějí v případě, že se nové předsednictvo ujme vedení, zaměstnání opustit. Není známo, jakým týmem odborníků disponuje předsednictvo v čele s Fridolínem Zahradníkem (zakladatelem sdružení). Přímou práci s uživateli služeb však mohou vykonávat pouze osoby se vzděláním v souladu se zákonem o sociálních službách. Uživatelé služeb, ubytovaní nyní v rychnovském zařízení v počtu 22 osob, jsou o těchto událostech průběžně informováni.

Text žaloby

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
Svatohavelská 93
516 19 Rychnov nad Kněžnou

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.6.2009


Žalobkyně: 1. Simona Vavřínová (dříve Vacíková)

2. Mgr. Zuzana Skřičková


Žalovaný: EMAUZY ČR, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Ekologická čp. 10
adresa pro doručování: Poláčkovo náměstí 85, 516 01 Rychnov nad Kněžnou


- Žaloba na určení, že „rozhodnutí členské konference“ a rozhodnutí „předsednictva“ občanského sdružení EMAUZY ČR ze dne 31.5.2009 je v rozporu se stanovami sdružení a v rozporu se zákonem

Dvojmo
Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu
Přílohy dále dle textu
I.

Žalovaný je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle stanov žalovaného je cílem činnosti žalovaného pomoc sociálně nepřizpůsobeným občanům a sociálně potřebným v čase jejich nouze a potřeby při včlenění do řádného občanského života.

Důkaz: Stanovy žalovaného

Podle stanov žalovaného existuje řádné a čestné členství ve sdružení. Řádným členem sdružení se stane každý, kdo vyhovuje podmínkám uvedeným v článku I. stanov žalovaného, podá písemnou přihlášku se stručným životopisem a uvedením důvodů, které jej vedou k účasti na činnosti sdružení, zaplatí zápisné a základní členský příspěvek a jehož přihlášku schválí příslušný orgán sdružení (předsednictvo) při doporučení nejméně třemi členy sdružení.

Orgány sdružení jsou řádná konference členů sdružení, mimořádná konference členů sdružení, předsednictvo, předseda, kontrolní komise a pracovní a odborné komise (článek I, stanov sdružení, část Organizační struktura).

Řádnou i mimořádnou členskou konferenci svolává předsednictvo sdružení, když o místě a době konání uvědomí všechny členy sdružení. Členská konference mj. volí členy předsednictva sdružení a předsedu sdružení.

Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení a skládá se z předsedy místopředsedy, zapisovatele, účetního a maximálně 5 členů. Funkční období předsednictva je čtyřleté (články XIII., XIV. Stanov žalovaného, část Organizační struktura). Podle článku XX. Stanov žalovaného, část Organizační struktura, místopředsedu sdružení volí ze svého středu předsednictvo sdružení.

Zastupování sdružení navenek upravuje článek XXI. Stanov žalovaného, část Organizační struktura, podle kterého sdružení zastupuje navenek předseda, řídí a organizuje chod a činnost sdružení v době mezi schůzkami předsednictva a společně s místopředsedou podepisuje právní úkony mající písemnou formu.

II.

Žalobkyně č. 1 je řádnou členkou žalovaného, a to na základě rozhodnutí předsednictva žalovaného ze dne 23.1.2004.

Žalobkyně č. 2 je řádnou členkou žalovaného, a to na základě rozhodnutí předsednictva žalovaného ze dne 23.1.2004.

Důkaz: Rozhodnutí předsednictva žalovaného ze dne 23.1.2004


Dne 8.11.2007 proběhla řádná konference členů žalovaného, na které byla Mgr. Hana Bláhová zvolena předsedkyní sdružení a jako další členové předsednictva sdružení byli zvoleni žalobkyně č. 1, žalobkyně č. 2, Jan Panocha, Václav Pavlosek. Funkční období nově zvolených členů předsednictva včetně předsedkyně sdružení je 4-leté a začalo běžet dne 1.2.2008. V době jednání této členské konference měl žalovaný 19 členů, a to konkrétně Milan Beran, Hana Bláhová, Saša Filip, Michaela Janková, Pavla Jarošová, Patrik Křivanec, Zuzana Myšáková (dříve: Marková), Mária Moravcová, Jiří Navrátil, Jan Panocha, Václav Pavlosek, Zuzana Skřičková, Tomáš Stríž, Eva Šmídová, Jan Štefek, Simona Vavřínová (dříve: Vacíková), Martina Valentová, Jiří Veselý, Jaroslav Vrána.

Důkaz: Zápis z řádné konference členů žalovaného ze dne 8.11.2007


Dne 22.2.2008 proběhla schůze předsednictva sdružení, na které byla místopředsedkyní sdružení zvolena žalobkyně č. 1.

Důkaz: Zápis ze schůze předsednictva žalovaného konané dne 22.2.2008

III.

Žalobkyně se v nedávné době dozvěděly, že třetí osoby, konkrétně Fridolín Zahradník a Ing. Radomír Rais se neoprávněně vydávají za statutární orgány žalovaného, konkrétně za předsedu a místopředsedu sdružení. Jedná se zejména o to, že Fridolín Zahradník a Ing. Radomír Rais navštívili pobočku banky, kde má žalovaný vedeny své účty – Raiffeisenbank a.s., Hradec Králové (dále též jen „banka“), a dle sdělení této banky se přitom vykázali listinou označenou zřejmě jako zápis z členské konference sdružení a zápis ze zasedání předsednictva sdružení datovaný dnem 31.5.2009, podle které měl být Fridolín Zahradník zvolen předsedou sdružení a Ing. Radomír Rais místopředsedou sdružení. Na základě toho pak banka zrušila dispoziční oprávnění k účtům žalovaného statutárním orgánům žalovaného řádně zvoleným na shora uvedené členské konferenci žalovaného ze dne 8.11.2007 a zasedání předsednictva ze dne 22.2.2008.

Důkaz: Zápis z „mimořádné konference členů občanského sdružení EMAUZY ČR konané dne 31.5.2009“

Dne 31.5.2009 přitom žádná konference členů sdružení ani jednání předsednictva neproběhly. Nikdo ze stávajících členů sdružení ani členů předsednictva sdružení se žádného takového jednání neúčastnil a ani o něm nevěděl. Předsednictvo sdružení zvolené na členské konferenci konané dne 8.11.2007 žádnou členskou konferenci na den 31.5.2009 nesvolalo. Rozhodnutí přijatá na „konferenci členů“ a zasedání „předsednictva“ konaných dne 31.5.2009 je proto nutno považovat za nicotná a právně neúčinná.

Důkaz: Prohlášení členů sdružení
Prohlášení členů předsednictva sdružení

Dle sdělení banky Fridolín Zahradník a Ing. Radomír Rais dále bance předložili rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 25Co 90/2009-459 ze dne 29.4.2009, kterým bylo rozhodnuto o tom, že se potvrzuje rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 18C 15/2005-429 ze dne 1.11.2008. Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 18C 15/2005-429 ze dne 1.11.2008 přitom bylo rozhodnuto o tom, že se určuje, že rozhodnutí mimořádné konference členů sdružení ze dne 13.2.2004, jimiž bylo rozhodnuto o sedmičlenném počtu předsednictva, zvolení Ing. Zuzany Markové, Mgr. Zuzany Skřečkové, Mgr. Hany Bláhové, Simony Vacíkové, Jiřího Veselého a Jaroslava Vrány za členy předsednictva, přijetí Ivety Walterové za člena sdružení, dvoučlenném počtu členů kontrolní komise, zvolení Zdeňka Linaříka a Ing. Pavla Bendy za členy kontrolní komise, zvolení Ivety Walterové za předsedkyni sdružení, zvolení Mgr. Hany Bláhové za místopředsedkyni sdružení, vytvoření pracovní a odborné komise, stanovení členských příspěvků ve výši 365 Kč se splatností ke konci roku, ustanovení Terezy Horvátové pokladníkem, zákazu Fridolínu Zahradníkovi provádět veškeré dispozice s majetkem a uložení povinnosti předat nové předsedkyni sdružení agendy, jakmile si je předsedkyně převezme, a konečně schválení změny stanov, není v souladu se stanovami a se zákonem.

Citovaná rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové a Krajského soudu v Hradci Králové se týkala konference členů sdružení, která proběhla před cca. 5 lety. Ve vztahu k řádné konferenci členů žalovaného ze dne 8.11.2007 a k zasedání předsednictva ze dne 22.2.2008 a rozhodnutím přijatých na těchto jednáních orgánů sdružení nemají tato rozhodnutí Krajského a Okresního soudu v Hradci Králové žádné právní účinky a už vůbec z nich nevyplývá, že by Fridolín Zahradník a Ing. Radomír Rais byli členové sdružení či že by byly oprávněni sdružení zastupovat navenek ve vztahu ke třetím osobám. Rozhodnutí členské konference konané dne 8.11.2007 a předsednictva konaného dne 22.2.2008 již v současné době nelze ani pro uplynutí zákonem stanovené 6 měsíční lhůty podle § 15 zákona o sdružování občanů úspěšně napadnout.

Důkaz: rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 25Co 90/2009-459 ze dne 29.4.2009

Nadto podle informací žalobkyň žalovaný podal proti shora citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové dovolání, které bylo i dle poučení uvedeném v tomto rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové v daném případě přípustné.

IV.

Podle § 15 zákona o sdružování občanů platí, že jestliže člen sdružení považuje rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.

„Členská konference“ a „předsednictvo“ ze dne 31.5.2009 nebyly žádnou konferencí členů ani jednáním předsednictva, nýbrž schůzí třetích osob, a proto rozhodnutí přijatá na těchto jednáních jsou nicotná.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobkyně navrhují, aby nadepsaný soud vydal následující rozhodnutí:

I. Určuje se, že „rozhodnutí konference členů“ a „předsednictva“ občanského sdružení EMAUZY ČR, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Ekologická čp. 10, IČ: 42884861 přijatá na „konferenci členů“ a zasedání „předsednictva“ konaných dne 31.5.2009, na které byly:
- jako členové kontrolní komise zvoleni Halina Sehnoutková a Jaroslav Motyčka,
- předsedou sdružení byl zvolen Fridolín Zahradník
- členy předsednictva byli zvoleni Vítězslav Široký, Mgr. Petr Mička, Ing. Radomír Rais, Helena Jirsová,
- místopředsedou sdružení byl zvolen Ing. Radomír Rais
- bylo přijato usnesení ve znění:
„1. Členská konference pověřuje nově zvolené předsednictvo ve složení Fridolín Zahradník – předseda, Ing. Radomír Rais – místopředseda, Jirsová Helena – účetní, Mgr. Mička Petr – člen, Široký Vítězslav – člen, k jednání s úřady, bankovními ústavy, veřejnoprávními orgány státní správy na všech stupních řízení, a všude tam, kde bude nutné uvést v život zákonné statutární zástupce a volené orgány občanského sdružení EMAUZY ČR.
2. Souhlasí s přijetím dvou nových členů – Mgr. Petra Mičky a Haliny Sehnoutkové.
3. Souhlasí s rozhodnutím předsednictva ve věci odstoupení a vyškrtnutí některých členů z členské základny. Jejich členství tak zaniká.
4. Členská konference souhlasí s tím, že předchozí předsednictvo bylo ve své funkci po dobu soudních sporů, a to až do 31.5.2009.
5. Mgr. Bláhová, Simona Vavřínová /Vacíková/, Mgr. Zuzana Skřičková, Iveta Walterová, Ing. Marková, Jiří Veselý, Jaroslav Vrána, nikdy nebyli členy občanského sdružení EMAUZY ČR, rovněž tak členská základna, která je do funkcí zvolila. Viz rozsudek Druhoinstančního soudu v Hradci králové ze dne 29.4.2009.
6. Členská konference ruší ve smyslu soudy vydanými rozsudky, platnost veškerých schůzí, volebních aktů a rozhodování, která byla ze strany nezákonných zástupců občanského sdružení na těchto schůzích doposud učiněna. Za předsedkyni nezákonných zástupců vystupuje Mgr. Bláhová se zástupkyní Simonou Vavřínovou (Vacíkovou), Mgr. Zuzanou Skřičkovou a spol. – tito jsou v plném rozsahu odpovědni za:
- Neoprávněné zacházení s bankovními účty
- Zlikvidování pracovního areálu s dílnami v místě sídla sdružení a jeho prodej
- Rozprodávání majetku společenství
- Zneužívání razítka a dobrého jména společenství
7. Veškeré dohody a ujednání, která byla, popřípadě ještě budou za občanské sdružení Emauzy ČR prováděná nezákonnými zástupci občanského sdružení s jakýmikoliv organizacemi, orgány státní správy apod., budou přezkoumávána jako nezákonná a budou z nich vyvozeny důsledky.
8. Členská konference pověřuje kontrolní komisi k provádění pravidelných, či namátkových revizí a inventarizací majetku občanského sdružení. Rovněž tak ke kontrole činnosti a hospodaření skladového hospodářství v prodeji marketů. Také zda nedochází k rozdávání darů od organizací či Potravinové banky majetným osobám. U darů z PB potom k prodeji darovaných potravin za pultem marketů, či k prodeji v rámci dohod s jinými subjekty, a to za účelem získávání finančních prostředků na vlastní provoz, či mzdy. V této oblasti provádět kontrolu účetní evidence, faktur apod.
9. Statutárními zástupci občanského sdružení jsou Fridolín Zahradník – předseda a Ing. Radomír Rais – místopředseda sdružení.“,

jsou v rozporu se stanovami občanského sdružení EMAUZY ČR, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Ekologická čp. 10, IČ: 42884861 a v rozporu se zákonem.

II. Žalovaný je povinen žalobkyni č. 1 a žalobkyni č. 2 zaplatit náklady tohoto řízení, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Autor: Iva Růžičková

26.6.2009 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:
Milan Černý.

„Rozhodla naše nekvalita," přiznal kapitán

Kompostování. Ilustrační foto.

V Kostelci pokračuje bezplatné zapůjčování kompostérů

Rybárovi rekord utekl, ale Hradci ne

Hradec Králové - Patriku Rybárovi, opoře v masce, rekord v délce neprůstřelnosti unikl, ale hokejový Hradec ho (především) jeho zásluhou má.

Řezali tabák a připravili stát o 130 milionů

Hradec Králové - Už téměř rok se hradecký krajský soud zabývá jedním z nejrozsáhlejších případů daňových úniků při výrobě tabáku ve východních Čechách. Osm podnikatelů a dvě firmy měli připravit stát o 130 milionů korun za nepřiznanou spotřební daň.

Zase koncovka... Zase remíza

Praha, Hradec Králové - Mělo to být hradecké fotbalové derby, jenže Olympia po postupu do druhé ligy přesídlila do Prahy. „Už je neberu jako hradecký tým. Ani tam nehrají žádní kluci z Hradce,“ říkal záložník „pravého“ Hradce Ladislav Martan.

Obraz Klanění tří králů patří Smiřicím, rozhodl soud

Hradec Králové - Ve sporu města Smiřice a farnosti Holohlavy o vlastnictví barokního oltářního obrazu Klanění tří králů dal Okresní soud v Hradci Králové zapravdu Smiřicím.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení