O budoucnosti své nemocnice se Opočeňáci mohou pouze dohadovat, o to pečlivěji se město snaží zachovat dokumenty, které se týkají její minulosti. Zásluhou zdejšího rodáka, lékaře Františka Aloise Skuherského (1794 – 1864), byla první nemocnice otevřena již v roce 1838, materiály z tohoto období nyní zpracovává letopisecká komise.

„Životopis Skuherského je podrobně sepsán ve zdejší kronice, z ní víme, že to byl člověk nadmíru lidumilný a obětavý, sám se ujal organizování sbírek na nemocnici. To dokazuje i tento nejstarší dokument,“ ukazuje Vladimír Macek z letopisecké komise Provolání z listopadu 1834, kterým Skuherský žádal obyvatele panství Opočenského o laskavé přispění k založení špitálu. „Neméně důležité jsou Stanovy veřejné všeobecné nemocnice Rudolfovy na Opočně z konce 19. století. Je v nich shrnuta historie od roku 1838, je zde vysvětlen i název,“ upozorňuje Vladimír Macek na úvodní část stanov – nemocnice byla pojmenována na počest knížete Rudolfa z Colloredo Mannsfeldů, který ji finančně podporoval již od jejího vzniku.

Stejně zajímavé jsou i novější materiály, mezi ně patří fotografie jednotlivých sálů a tehdejšího personálu. „Fotografie byly uloženy v obálkách, postupně je skenujeme, číslujeme a ukládáme do archivních krabic.“

Bohužel je většina fotografií bez popisů, snažíme se osoby na nich identifikovat a určit aspoň přibližně období, kdy byly fotografie pořízeny. Bývalý kronikář Václav Rathouský zde v poválečných letech pracoval, díky němu budou k většině fotografií připojeny základní údaje,“ sděluje Vladimír Macek.

Historické materiály asi nepomohou vyřešit palčivé otázky týkající se budoucnosti nemocnice, to jim však neubírá na důležitosti. Přinášejí informace z doby před více než 170 lety, kdy se v Opočně začala psát historie jedné z prvních nemocnic v našem kraji.

(dm)