Musíme šetřit, ale omezení zdravotní péče nepřichází v úvahu. Tvrdí to budoucí ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Roman Prymula. Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a předseda České vakcinologické společnosti usedne do křesla šéfa nemocnice na podzim.

Po vítězství ve výběrovém řízení jste říkal, že do nemocnice nastoupíte 1. října. Platí to?
Platí. Musím samozřejmě odpovídajícím způsobem ukončit svoji profesní dráhu na fakultě, tak jsme se dohodli na tomto termínu. Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví bych už přebíral agendu a seznamoval se s chodem nemocnice, takže na poloviční úvazek nastoupím už 1. srpna na post náměstka fakultní nemocnice.

Určitě už máte představu o prvních krocích ve funkci ředitele. Které to budou?
Nechtěl bych, aby vznikal dojem, že okamžitě po svém nástupu chci zásadním způsobem měnit strukturu v nemocnici nebo propouštět některé jedince. To určitě ne. V první fázi chci obcházet jednotlivá pracoviště a zjišťovat problémy, kam by se nemocnice měla ubírat, a tak dále. Na základě toho si chci udělat obrázek a pak se rozhodnu, jakým způsobem je potřeba modifikovat stávající chod.

Měla by se nemocnice nějak změnit?
Nemyslím si, že by mělo docházet k nějakým zásadním změnám. Fakultní nemocnice je jedním z nejlepších zařízení v zemi a tento trend by bylo vhodné udržet. Pokud se mi to v současné ekonomické situaci podaří, tak to bude velký úspěch. Bude problém udržet finanční úroveň takovou, jaká byla. Pacienti by však žádnou změnu z pohledu dostupnosti péče zaznamenat neměli. To je priorita pro existenci nemocnice, takže péče by měla rozhodně zůstat zachována. v celém rozsahu. Co bychom však měli přehodnotit, je možnost, zda lze v některých oblastech poskytnout péči ekonomičtějším způsobem. V každé oblasti lze najít nějaké úspory. Oblastí, kde je co zlepšovat, je podle mého názoru například vztah personálu k pacientům, zejména v ošetřovatelské péči.

S tím souvisí dostatečný počet lékařů a sester. Neobáváte se dalších odchodů personálu za lepším výdělkem do zahraničí?
Pokud nemocnice bude z hlediska odměňování stabilní a s perspektivou do budoucna, tak si nemyslím, že by odliv lékařů měl být nějak drastický. Co je horší, to je otázka odlivu středního zdravotního personálu, který nekončí ani tak v zahraničí, jako na jiných a lépe placených postech. Nedostatek sester je skutečně reálný.

Co říkáte na hospodaření hradecké fakultní nemocnice, které se v prvních měsících roku propadlo do ztráty?
Tento problém má v mých očích minimálně dvě stránky. Pravdou je, že po dlouhé době, kdy nemocnice byla v kladných číslech, došlo k drobným výkyvům ve financování. Nicméně, co já na tom vnímám negativně je, že tato situace byla v médiích přestřelena. Byla zveřejněna data, která se standardně nezveřejňují, v období, kdy není žádná účetní uzávěrka, kdy to je průběžné financování, které o ničem nesvědčí. Pro mne je to signál, že je třeba zmapovat, zda jde o trend, nebo jen náhodnou výchylku. To, že se dopis ředitele dostal do médií, považuji za velmi nešťastné. Nemám radost z toho, že v nemocnici jsou zaměstnanci, kteří řeší problémy takovým způsobem. Na druhou stranu medializace vedla k opatřením, jejichž vliv se už ukazuje. Podle mých informací se financování v červnu otočilo do kladných čísel.

V hradecké nemocnici se v posledních letech hodně investovalo do výstavby a rekonstrukcí budov, nezastaví to ekonomická krize?
Hradecká fakultní nemocnice byla unikátní v tom, že na řadu investičních akcí si vydělala sama, takže čerpání ministerských zdrojů tady bylo omezeno. Stávající reprezentace ministerstva v tom vidí určitý dluh vůči hradecké nemocnici, takže teď můžeme očekávat ve velmi krátkém horizontu výraznou investiční dotaci.