V minulosti se jejími chodbami rozléhal křik miminek, porodnice v Opočně měla věhlas a lákala maminky z širokého okolí. Až do roku 2007, kdy skončila. O tři roky později po rušení dalších oddělení se i přes protesty definitivně uzavřela i historie samotné nemocnice. Během uplynulého roku prošel pavilon porodnice velkou proměnou, ještě letos se v něm otevře domov pro seniory.

Smlouva o spolupráci při přebudování bývalé porodnice a chirurgie na pobytové zařízení pro seniory byla mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočnem a Dobruškou podepsána v říjnu roku 2019. Investici zajišťuje kraj a provozovatelem nového zařízení bude zmíněný ústav společně založený městy Opočnem a Dobruškou.

Domov F. A. Skuherského založila společně města Opočno a Dobruška, je nástupnickou organizací Domova Jitřenka a Sociálních služeb města Opočna, které ukončily k 31. prosinci 2021 svoji činnost. Důvodem je plánované rozšíření pobytových a sociálních služeb, které bude pro obě města zajišťovat nově zapsaný ústav. Pro stávající zaměstnance se tím nic nemění, Domov F. A. Skuherského nyní poptává nové pracovní síly.

Budova vyrostla o jedno patro. V prvním až třetím nadzemním podlaží budou pokoje s vlastním sociálním zařízením, kuchyňka a jídelna. V přízemí kanceláře, rehabilitace, modlitebna, jídelna zaměstnanců, přípravna jídel, kotelna a součástí stavby jsou také terasy. Úpravami projde i okolí, kde vznikne nové parkoviště.

Jak uvedla starostka Opočna Šárka Škrabalová, do zařízení budou přednostně přijímáni obyvatelé Opočna a Dobrušky, ale to neznamená, že by lidé odjinud nemohli uspět: "Budeme chtít nějakým způsobem vyhovět všem, kteří to budou potřebovat."

"Žádosti stále přijímáme jak do Jitřenky, tak do nového zařízení. To bude mít kapacitu 47 lůžek. Otevře se v druhé polovině letošního roku. Už se těšíme," uvedla ředitelka nově zřízeného Domova F. A. Skuherského Kamila Vilímková.

Ta má bohaté zkušenosti už z řízení zmíněného opočenského domova pro seniory Jitřenka, který pod ústav nově spadá.

Nález bankovek.
Rozbitý bankomat nekontrolovaně chrlil peníze. Nálezce se dopočítal 144 tisíc

"Stavba domova pro seniory v areálu bývalé nemocnice v Opočně vyjde na zhruba 90 milionů korun bez DPH. S výstavbou se začalo na podzim roku 2020. V současné době je hotová hrubá stavba a dělníci již pracují na interiéru budovy. Stavba pokračuje podle harmonogramu. Ukončení stavebních prací je naplánované na březen 2022 a s otevřením domova pro klienty se počítá v září 2022. Vzniknou nové prostory pro pobytové služby seniorů s kapacitou 47 sociálních lůžek, část lůžek bude určena jednak pro seniory trvalých pobytů, tak i pro nejtěžší stadia Alzheimerovy nemoci," upřesnil mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Co s chátrající budovou…

"Zrušení nemocnice pro nás nebylo moc dobré, lidé ze spádových oblastí ji navštěvovali, využívala se. Dříve v pavilonu byla chirurgická ambulance a porodnice. Je to škoda. Porodnice byla dost vyhlášená, sestřičky i doktoři se starali velmi pečlivě, ale bohužel bylo rozhodnuto o zrušení a nedalo se s tím nic dělat," podotkla opočenská starostka.

Rozhodnutí kraje tehdy nezabránily ani protesty. Kraj si ponechal jen budovu léčebny dlouhodobě nemocných a laboratoř klinické biochemie spadající pod nemocnici v Náchodě. Město Opočno získalo většinu areálu bývalé nemocnice od kraje v roce 2013. V přestavěné budově rentgenu vznikla poliklinika s několika specializovanými ambulancemi. Pro využití bývalé budovy chirurgie a již zmíněné porodnice město hledalo nového investora. Neúspěšně.

"Oslovila jsem Královéhradecký kraj, pana Dernera a bývalého pana hejtmana Štěpána, jestli by nechtěli budovu znovu využít. I vzhledem k tomu, že tu máme nedostatek míst pro lidi, kteří potřebují každodenní péči. Společně jsme se dali do práce, kraj si vzal tuto budovu do svého vlastnictví a dokázal ji zrekonstruovat, v současné době už má novou fasádu. Myslím, že to je na správné cestě, abychom bývalou nemocnici využili i s prostranstvím okolo, dali sem lavičky a "nemocnici" oživili trochu jinak, ale zase pro občany," dodala Šárka Škrabalová.