Její mapu a předtištěnou doplňovačku si lze vyzvednout na startu u Společenského domu v Solnici nebo stáhnout na www.osbroucek.info.

Nezapomeňte si vzít s sebou tužku. K vyplněným tajenkám doplňte jméno, telefonní číslo a vhoďte do schránky v cíli u Společenského domu v Solnici. Stačí i jedna vyplněná tajenka. Vylosováno bude 10 účastníků, které čeká odměna. Solnický Brouček pak přivítá vaše fotografie z procházky, které mu pošlete na Facebook nebo Instagram.