„Zatím jsem od kolegů neslyšel, že by docházelo k extra silným úhynům spárkaté zvěře po letošní tvrdé zimě bohaté na sníh,“ zhodnotil situaci předseda myslivecké komise Josef Novák. Pro zvěř je rizikové právě období března a dubna, kdy přechází ze suché stravy na zelenou pastvu, což zesláblá zvěř mnohdy odnese průjmovým onemocněním a uhyne. Díky častým příkrmům se zvěř s krutou zimou mohla dobře vyrovnat. Dokládají to hodnoty stavu zvěře zjištěné při únorových sčítáních zvěře: „Počty srnčího jsou na Rychnovsku o něco vyšší než je normovaný stav,“ vyjádřil výsledky sčítání prováděného ve dvou termínech Josef Novák, který působí na honitbě v Tutlekách. Zde jsou spokojeni i se stavem zajíců a bažantů.

Letos měli lesní obyvatelé skutečnou nouzi. „Dováželi jsme objemové krmivo, tedy seno, do krmelišť jednou týdně. Pokaždé byly krmelce prázdné,“ doložil Josef Novák potřebnost příkrmů. „V trestuhodných případech se stává, že správci honiteb nepřikrmují, což řeší státní správa důrazným napomenutím, tak jako v jednom případě na Kostelecku,“ uvedl Novák.

V současnosti patří mezi povinnosti myslivců sanace krmelišť, ze kterých je třeba odstranit a spálit zbylé krmivo. Rovněž je nutné místo vydezinfikovat nehašeným práškovým vápnem. Sanací prostoru kolem krmelců se předchází šíření případných infekčních onemocnění mezi spárkatou zvěří.
Správci honiteb a příznivci myslivosti nyní očekávají tradiční přehlídku mysliveckých trofejí, která se letos odehraje v Dobrušce ve zdejším Kulturním domě a bude zahájena v devět hodin v sobotu 17. dubna. Dubnová přehlídka bude zajímavá vyšším počtem trofejí jelenů – zatímco vloni se jednalo o 68 kusů, tuto sezonu se počet trofejí přiblížil ke stovce už na konci roku, přičemž odlov jelenů je povolen až do 15. ledna.

Přehlídka potrvá do 23. dubna, kdy se rovněž v dobrušském kulturním domě bude konat okresní volební sněm Českomoravské myslivecké jednoty. Půjde o shromáždění zástupců uživatelů honiteb po pěti letech. Při těchto sněmech se volí noví zástupci a vyznamenávají se zasloužilí členové Českomoravské myslivecké jednoty například při kulatých jubileích.