Břehy Divoké Orlice budou brzy vypadat lépe. Povodí Labe se totiž rozhodlo vykácet některé stromy, které řeku lemují.

„Jde o probírku břehových porostů ve třech lokalitách. V úseku toku v Kostelci nad Orlicí od lávky po koupaliště v délce zhruba tři sta metrů na pravém břehu, v Česticích na obou březích a ve Žďáru nad Orlicí na levém břehu v lokalitách Chotiv a u písníku ve Světlé," řekl Václav Jirásek, tiskový mluvčí Povodí Labe.

Podle něho byly ke kácení vybrány stromy přestárlé, nemocné, proschlé, nalomené či jinak poškozené, vývraty, stromy ohrožující bezpečnost obyvatel u zástaveb a na cyklostezce a stromy v kolizi s elektrickým vedením. Dřeviny vybrané ke kácení jsou označeny reflexní barvou.

„Jejich mýcení bylo projednáno s příslušnými orgány ochrany přírody. V souvislosti s probírkou není plánován jiný zásah do koryta vodního toku," vysvětlil Václav Jirásek, který potvrdil, že staré stromy budou nahrazeny novými stejného druhu.

V Kostelci dojde ke skácení deseti bříz, tří olší a dvou javorů, v Česticích bude dočasně chybět sedmnáct vrb, deset jasanů a jeden dub, Žďár nad Orlicí přijde o čtyřicet jedna vrb a dva topoly.

„Od Povodí Labe jsme o kácení dostali zprávu, ale musela jsem řešit jiné věci, takže nevím, o jaký rozsah se jedná. Předpokládám ale, že pokud na svém území někdo zhodnotí, že jsou stromy špatné, má k tomu reálný důvod. Jelikož proti tomu nikdo neprotestoval, já jsem to na vlastní pěst nepřezkoumávala," uvedla starostka Žďáru Martina Benešová s tím, že špatné stromy nikoho neohrožovaly.

Rovněž starosta Čestic Petr Vondráček přiznal, že se zprávou ještě nezabýval a musí se na ni teprve podívat. Proto se ke kácení nechtěl vyjádřit.

V Kostelci  kácení porostu vítají. „Vím o tom, že tam jsou nějaké špatné stromy. Řekl bych, že přímo nikoho neohrožují, ale mohly by být nepříjemné pro chodce nebo pro cyklisty. Myslím si, že Povodí Labe ví, co dělá," řekl starosta Jiří Bartoš.

Povodí Labe také muselo požádat o výjimku u chráněných druhů, a to jak rostliny – třtiny pobřežní, tak i hmyzu – klínatky rohaté.

„Bylo zahájeno řízení ve věci povolení výjimky u zvláště chráněných druhů. Nyní jsme ve fázi probíhajícího správního řízení," uvedl Petr Vinklář z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje.

Kácení stromů se uskuteční v období vegetačního klidu, tedy od začátku listopadu do konce března příštího roku. „Vše už je připraveno k realizaci, přičemž náklady jsou hrazeny pouze z našich prostředků a mýcení provedou naši pracovníci. Provozní náklady se budou pohybovat okolo sto padesáti tisíc korun," dodal Václav Jirásek.