Množství popadaných stromů, zranění dvou dětí, ohrožený silniční provoz, desítky domácností bez elektrického proudu, zatopené sklepy a dokonce vykolejený vlak – to je výčet následků větrné smršti, která se přehnala nad Českem v noci z pondělí na úterý. Silně postihla Ústecko, Karlovarsko, Liberecko, Jablonecko, Středočeský kraj a řádila také v Královéhradeckém kraji. Množství výjezdů hasičů za účelem technické pomoci (většinou odstraňování spadlých stromů) bylo nutných na Trutnovsku, Náchodsku, Hradecku a Jičínsku, zatímco Rychnovsko zůstalo v podstatě nedotčené.

Horská služba hlásí klid

„V okolí Deštného a Říček kvůli bouři k žádnému většímu problému nedošlo,“ vyjádřil se k noční studené frontě, jež způsobila v České republice v několika okamžicích velké škody, pracovník Horské služby ze stanice Deštné v Orlických horách. „Ani kolega z Horské stanice Čenkovice nic nehlásil,“ pokračoval. Za kritické noci se neštěstí rychnovskému regionu obloukem vyhnulo – nejen že nedošlo ke zranění osob, ale ani ke škodám na lesních porostech. Čerstvě vyvrácený strom je prý ojedinělostí a zdejší hasiči (z Požárního sboru Dobruška) vyjeli v důsledku bouře jen jedinkrát: „Kolegové rozřezali a odstranili spadlý strom z vozovky u Bačetína,“ konstatoval Daniel Skála.

Zavřeli okno a šli spát

V nedalekém Uhřínově pod Deštnou vnímali lidé noční bouřku s klidem: „Zavřel jsem okno a šel jsem spát,“ popsal noc Bohumír Dragoun, který zde žije.
„Zaznamenali jsme 6 poruch na vedeních vysokého napětí, a to na Semilsku, Jičínsku a Vrchlabsku. Technici skupiny ČEZ problémy vyřešili ještě v noci,“ hovoří o škodách způsobených ve Východních Čechách tisková mluvčí skupiny ČEZ Šárka Beránková. „Dále nám občané nahlásili kolem padesáti případů narušení vedení nízkého napětí, a to také ve výše jmenovaných oblastech,“ konstatovala dále Beránková. K těmto případům technici vyjížděli ještě včera dopoledne.

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu.

1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni

(nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a

psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze

počasí, sněhové a lavinové situace.

3. Před odchodem na túru předat informace o trase a

předpokládané době návratu.Tempo na túře zvolit

podle nejslabšího ze skupiny

4. Správně používat mapu, znát druhy značení

turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

6. Nepohybovat se mimo značené cesty.

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět

poskytnout první pomoc

8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní

záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní

telefon.

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu

laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

10.Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat

nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani

ostatní.