U náhonu vodní elektrárny se nahromadilo dřevo a přitékalo do ní větší množství vody. Hasiči odstranili zámky a zvedli stavidla. Vodní hladina posléze klesla.