Ve dnech 16. až 18. listopadu 2015 borohrádecká škola hostila úvodní setkání učitelů ze všech zapojených škol.

V rámci projektu budou žáci plnit rozmanité výzvy, které by měly být jak motivující a zábavné, tak přínosné pro jejich rozvoj. Na některých úkolech budou žáci pracovat samostatně nebo v malých skupinách, některé výzvy jsou určeny třídním kolektivům, celým školám či týmům složených ze žáků z různých států. Díky využití moderních technologií budou aktivity probíhat v průběhu celého projektu.

Nedílnou součástí jsou také mezinárodní setkání v jednotlivých zemích, během kterých budou žáci bydlet v hostitelských rodinách, účastnit se workshopů ve školách, pracovat v mezinárodních týmech či poznávat danou zemi. První setkání proběhne v dubnu 2016 v Borohrádku, v červnu bude následovat cesta do turecké Ankary. V dalším školním roce jsou na programu schůzky v portugalském městě Palmela, Radomu v Polsku a projekt bude zakončen v chorvatském Šibeniku. Rovněž již byla zahájena práce na knize European Teachers in Action s podtitulem Accept the Challenge! Učitelé ze zapojených škol zde budou sdílet své zkušenosti, příklady dobré praxe i ukázky využití moderních technologií. Součástí každého příspěvku budou výzvy pro ostatní učitele, kteří budou moci přidávat své zkušenosti a další náměty. Na konci projektu bude zveřejněna finální verze knihy.

Při setkání v Borohrádku byly detailně projednány jednotlivé aktivity, úkoly pro zapojené školy, časový harmonogram, formy využívání ICT nástrojů a také bylo z mnoha návrhů vytvořených žáky ze všech zemí vybráno logo projektu. Zahraniční hosté si samozřejmě také prohlédli školu a rovněž strávili vyučovací hodinu s žáky devátých tříd, se kterými konverzovali anglicky o různých tématech.

V současné době se vše připravuje na oficiální spuštění výzev a nástroje pro on-line komunikaci mezi žáky. Školy již také plánují formu zpracování úkolu pro první setkání v České republice, během kterého bude vytvořena Interaktivní evropská stezka.

Michal Přibyl, koordinátor projektu