Pouze díky pravidelné likvidaci se daří bolševník velkolepý držet v chráněné krajinné oblasti Orlické hory na uzdě. „Správa CHKO eviduje 12 lokalit nedávného výskytu bolševníku. V roce 2023 se vyskytoval pouze na 4 z nich v celkovém počtu 10 kvetoucích a 15 sterilních jedinců. Všechny rostliny byly v tomto roce zlikvidovány. Likvidace probíhá dlouhodobě díky prostředkům Programu péče o krajinu MŽP. Ani letos tomu nebude jinak,“ podotýkají správci CHKO Orlické hory.

Bolševník dorůstá výšky až pěti metrů a je charakteristický i nepříjemným zápachem. „V prvních letech po vyklíčení vytváří přízemní listovou růžici a v tomto stadiu většinou přetrvává 3 až 5 let, v nepříznivých podmínkách i 12 let. Semenáčky bolševníku vzcházejí velmi brzy na jaře. První děložní lístky se objevují záhy po tání sněhu,“ uvádí Botanický ústav Akademie věd ČR na webu věnovaném právě invazním rostlinám.

Andrea Kolowrat Krakowská bude letos opět provázet rychnovským zámkem, výtěžek poputuje na dobrou věc.
Pro Pferdu: Andrea Kolowrat Krakowská zve na noční prohlídky rychnovského zámku

Pozor na puchýře

Nebezpečný není pouze pro původní druhy rostlin, ale také pro člověka. Potřísnění šťávou z bolševníku vyvolá do 24 hodin tvorbu puchýřů, hojení je zdlouhavé a na kůži mohou zůstávat pigmentové skvrny. Citlivější jedinci by na rostlinu vůbec neměli sahat, ke kožní reakci totiž může dojít už při pouhém dotyku s listem.

Bolševník dorůstá výšky až pěti metrů. Ilustrační foto.Bolševník dorůstá výšky až pěti metrů. Ilustrační foto.Zdroj: Botanický ústav AV ČRPodle botaniků byl bolševník velkolepý původně součástí vysokobylinné vegetace pod hranicí lesa mezi nadmořskými výškami 1500 a 1850 metrů v oblasti Západního Kavkazu, kde osídloval rovněž lesní lemy a paseky.

Do Orlických hor byly zavlečeny nepůvodní druhy rostlin s hospodářskou činností člověka, ale i kvůli pěstování na zahrádkách u horských chalup. Některé z nich podle CHKO zdomácněly a zvýšila se tím druhová diverzita krajiny. Jiné druhy ale tu rozmanitost naopak snižují, protože vytlačují původní rostliny. A to je případ i bolševníku velkolepého, v Orlických horách problémy působí i kolotočník ozdobný, netýkavka žláznatou a lupina mnoholistá.

Mohlo by vás zajímat: Zámecký park v Kostelci nad Orlicí se oděl do jarního hávu

Zdroj: Petr Vaňous a Jana Ellen Virtová