Nově narozené děti jsou zvány se svými sourozenci, rodiči a případně babičkami, dědečky, tetičkami nebo strýčky na slavnostní vítání mezi nové občany naší obce. Letošní společenská událost se konala předposlední neděli v listopadu ve společenské místnosti obecního úřadu, umístěné v budově Obecního hostince Bolehošť.

Tento rok jsme u nás přivítali deset dětí narozených v roce 2014. Jsou to Jan Tegel, Marie Hojná, Sabina Silná, Natálie Nováková, Adéla a Nela Bahníkovi, Jana Tomášková, Aneta Zámečníková, Ondřej Řezníček a Tereza Kubíčková. O slavnostní program se postarali místostarosta Petr Prause, ředitelka školy Mgr. Hana Boukalová a referentka obce Zdeňka Andržová.

Naše nejmenší spoluobčany přišli přivítat také žáci základní školy v Bolehošti, kteří hezky zarecitovali několik básniček a zazpívali i písničky. Následně bylo rodičům nových občánků předáno několik drobných dárků od obce, finanční hotovost, pamětní list a maminkám květina. Společně jsme si pak všichni připili na zdraví těch nejmenších. Na závěr jsme se nechali všichni společně zvěčnit fotografem a děti si vyzkoušely i připravenou kolébku. Letošní rok, co do počtu miminek i hostů, byl opravdu hojný. Obec ve spolupráci s personálem hostince připravila i malé pohoštění, při kterém si mohli všichni v klidu posedět a popovídat.

Petr Kubíček, starosta