Vzhledem k tomu, že všichni hlodavci mají v příznivých podmínkách mimořádné rozmnožovací schopnosti (jeden pár potkanů může mít ročně až 800 potomků), je třeba proti nim vést soustavný boj, aby nedocházelo k jejich přemnožení.

„Velkým problémem pro kanalizaci a velkou výhodou pro hlodavce je používání drtičů domovních odpadků. Rozdrcené zbytky nejenže ucpávají stokovou síť a podporují nárůst populace těchto nevítaných obyvatel kanalizace, ale působí i problémy při procesu čištění v čistírnách odpadních vod,“ upřesnil Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací a ČOV.

Dle Zákona č. 258/200 Sb. je povinna provádět deratizaci každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
V současnosti se na deratizaci nejvíce používají antikoagulační přípravky II. a III. generace, které spolu s použitím tzv. pulzační metody (umisťování relativně malých nástrah na velký počet míst a jejich pravidelné doplňování po 10 až 14 dnech), zajišťují až 96% účinnost deratizace. V kanalizačních sítích se jedná o umisťování jednotlivých dávek (cca 100 g nástrahy odolné vůči vlhku) na podesty v kanalizačních šachtách. Kontroly se provádějí po 10 až 14 dnech a pokračují, pokud trvá odběr nástrah.

„Deratizace kanalizační sítě, kterou spravuje firma Aqua Servis Rychnov nad Kněžnou, je prováděna pravidelně dvakrát ročně, vždy v termínu duben a září. Deratizace je prováděna tak, aby byla ošetřena celá kanalizační síť daného města,“ dále uvedl Jiří Petřík.

V případě zjištění zvýšeného výskytu hlodavců mimo stanovený termín deratizace se provádí mimořádná deratizace včetně následných kontrol a doplnění nástrah.

Darja Bašková,
Aqua Servis Rychnov n. K.