Dne 19. června v 10 hodin oznámila Policie ČR na operační a informační středisko hasičů nález nebezpečných látekv budově bývalého zahradnictví v Udánkách u Moravské Třebové. Nalezen byl kufřík o rozměrech 30 x 40 cm a v něm ampule (přibližně o velikosti zkumavek) v nichž se nacházely bojové chemické látky sarin, tabun, kyanovodík.

Hasiči ihned místo zabezpečili, nechali na místo přivolat zdravotnickou záchrannou službu, která vyšetřila policisty, jenž přišli do styku s kufříkem. Policisté nebyli potřísněni látkami. Operační a informační středisko hasičů nechalo dále na místo přivolat pracovníky Státního ústavu jaderné bezpečnosti v Příbrami, kteří si pro kufřík přijedou a zjistí, zda se jedná o tzv. detekční kufřík, kterým se prokazují tyto nebezpečné látky a nebo o tzv. ostrou verzi kufříku, která obsahuje přímo již zmiňované jedovaté látky.

Sarin je bezbarvá kapalina se zápachem po ovoci. Do organismu se dostavuje prakticky okamžitě. Prvními příznaky jsou ztížené dýchání, později bolesti hlavy, zvracení, zvýšená nervová dráždivost, záškuby až křeče svalů, pocit strach a úzkosti.

Tabun je bezbarvá kapalina s mírně nasládlou ovocnou vůní. Otravy se projevují zúžením zorniček, snížením ostrosti zraku, ztíženým dýcháním a bolestmi na prsou. U těžších otrav přibývají křeče, slinění a bolesti hlavy.

Kyanovodík je bezbarvá, lehce těkavá kapalina s intenzivním pachem hořkých mandlí. Je to velmi silný jed, je lehčí než vzduch a rychle vyprchá do okolní atmosféry. Toxický účinek spočívá v blokování enzymů tkáňového dýchání.

Tisková zpráva HZS Pardubického kraje