V současnosti se plánuje restrukturalizace zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje. Jako o jedné z možností se uvažuje také o uzavření oddělení chirurgie nemocnice v Opočně.

„Budoucnost chirurgického oddělení v Opočně je nyní otevřená,“ potvrdil tuto variantu tiskový mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi. Žádné rozhodnutí o uzavření oddělení však podle něj v tuto chvíli není na stole. Za ideální řešení však tuto možnost považuje Miroslav Vávra, ředitel Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou nemocniční zařízení v Opočně spadá.

„S ohledem na výsledky opočenské nemocnice a tohoto oddělení je to jedna z úsporných variant,“ řekl Miroslav Vávra, který je ve funkci ředitele od počátku tohoto roku. Opočenské nemocniční zařízení by se v takovém případě sestávalo jen z oddělení LDN, následné péče a JIP.

Na chirurgickém oddělení v Opočně pracuje kolem čtyř desítek lidí.

„Jsme kompletně vybavení a máme dostatek lékařského a ošetřujícího personálu,“ uvedl primář oddělení Milič Světlík. V roce 2009 zde bylo provedeno 850 operací, kolem dvou a půl tisíce hospitalizací a na chirurgické ambulanci bylo provedeno deset tisíc ošetření.

„Za loňský rok vykázalo toto oddělení čtrnáctimilionovou ztrátu a část operací je prováděna smluvními lékaři z jiných spádových oblastí. Dalším důvodem je stav operačních sálů, které jsou z hygienického hlediska nevyhovující,“ vypočítává argumenty pro uzavření oddělení ředitel Vávra, podle kterého na sálech nelze zajistit sterilní prostředí, poněvadž zde není klimatizace. „Při probíhající krizi a nedostatku financí je nepravděpodobné, že by Královéhradecký kraj zajistil prostředky nutné pro uvedení sálů do potřebného stavu. Náklady by šly do milionů. Okolní nemocnice – Rychnov a Náchod – by přitom poptávku pacientů snadno pokryly,“ popsal své stanovisko ředitel Vávra.

„Všechny chirurgické obory jsou ztrátové, je to dáno náklady a tristním nastavením plateb pojišťoven,“ oponuje primář chirurgie Milič Světlík. „Do konce roku 2005, kdy byla zdejší nemocnice Opočenskou nemocniční akciovou společností, vykazovala kladné hodnoty a prodělečnou se stala za dobu hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje,“ upozorňuje starosta Opočna Štěpán Jelínek, který výše popsané argumenty považuje za zástupné problémy a popisuje nedostatečnou informovanost ze strany Královéhradeckého kraje. „Neexistuje zákon, který by nařizoval klimatizační zařízení v sálech, jde jen o doporučení. V minulém roce na oddělení proběhla rekonstrukce,“ dodává primář Světlík.

Vyjádření tiskového mluvčího Královéhradeckého kraje Imricha Dioszegiho

„Názor zástupců obyvatel Opočna kraj zajímá,“ řekl mluvčí kraje Imrich Dioszegi na otázku, zda se při rozhodování o osudu nemocnice přihlíží také k potřebnosti zařízení ze strany občanů a zastupitelů města Opočna. „Dnes se sejdeme s primáři opočenské nemocnice, zvažujeme i takové možnosti jako je petice,“ řekl starosta Jelínek, který nesouhlasí s tím, aby nemocnice po dětském oddělení, gynekologii a porodnici přišla i o oddělení chirurgie.

Budoucnost chirurgického oddělení v Opočně je nyní otevřená, žádné rozhodnutí o jejím „uzavření“ není v současné době na stole.

Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví, v tomto tématu komunikovala a komunikuje s personálem nemocnice i vedením města. Názor zástupců obyvatel Opočna vedení krajského zdravotnictví zajímá. Případné rozhodnutí o existenci jakéhokoli zdravotnického pracoviště kraje by patrně projednaly orgány vedení krajského zdravotnictví, zdravotní výbor krajského zastupitelstva či krajské zastupitelstvo. Krajské zdravotnictví jako celek nyní prochází především odbornou diskusí: zvažují se možné změny ve struktuře zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje. Regionální zdravotnictví – tedy i zdravotnictví tohoto kraje - potýkající se v současné době s dopady hospodářské krize čekají určité kroky, které by měly zajistit udržitelnost kvalitní zdravotnické péče v rámci celého kraje do budoucna.

Názor Dany Markové

Když se v tomto státě nebude utrácet za nesmysly, peníze budou

S chirurgií zkušenosti nemám, to spíš s opočenskou porodnicí, a ta tu není už pěkně dlouho. Tenkrát se nás nikdo neptal, zrušilo se nejvyhlášenější oddělení, které mělo skvělou pověst v celém kraji. Vzpomínám si, že sem jezdily i maminky z Hradce Králové. Přesto se podařilo toto oddělení postupně zlikvidovat. Nejdřív se mluvilo o tom, že ho z ekonomických důvodů zruší, a když kvůli této nejistotě odešli dobří doktoři, zrušili ho, protože prý zde není kvalitní personál. Docela na hlavu postavené, ale byl to začátek a obávám se, že s chirurgií to bude podobné. Je mi to líto, protože zde pamatuji výbornou nemocnici. Jako kronikářka znám její historii, lékař a a její zakladatel F. A. Skuherský by zaplakal. A jako občanka Opočna? Dostupná zdravotní péče je základem. Opočno sloužilo lidem z města i z širokého okolí a sloužilo dobře. Nerušit a poskytnout dobré podmínky pro dobré lékaře! A finance? Když se v tomto státě nebude utrácet za nesmysly, budou.