V příštím roce chce ocenit včasnou likvidaci kůrovcového dříví u malých vlastníků, kdy jejich nečinnost je hrozbou pro sousední porosty.

Základem ochrany má být aktivní vyhledávání stromů napadených, ale ještě neopuštěných a jejich včasná a účinná asanace.

Těžbu a přiblížení kůrovcových stromů k asanaci je kraj připraven podpořit částkou 150 korun za kubický metr.

Ilustrační fotografie.
Petice na podporu záchrany lesů