Nová bioplynová stanice by měla vzniknout v areálu firmy Zemspol v Českém Meziříčí. Společnosti, která je významným zaměstnavatelem v této lokalitě, to pomůže rozšířit spektrum ekonomických aktivit, a tím více stabilizovat vlastní podnikání.

Vedle přímého ekonomického zisku by její provoz měl přinést i další bonusy pro agrární činnost. Odpadní teplo, jehož část se vrací do výrobního procesu, může například vytápět dílny nebo se využije při sušení sklizně.

Obec tento záměr vítá, protože spolupráce může přinést vzájemný prospěch. „Dohodli jsme se s firmou Zemspol na případném využití posekané trávy z obecních ploch. Posílení společnosti také dává větší jistoty jejím zaměstnancům z řad našich občanů. Není vyloučen ani vznik nějakých dalších pracovních pozic,“ vysvětlil Milan Žďárek, starosta Českého Meziříčí, s tím, že provoz by se s výjimkou zvýšeného dopravního zatížení neměl na životě obce nijak zvlášť negativně projevit. „Ve stanici by se využíval pouze materiál z vlastních zdrojů. Na dovozu odpadu z jiných lokalit bychom pochopitelně neměli žádný zájem. Disponování se zdroji paliva je u těchto stanic jednou z podmínek,“ dodal starosta.

Slova starosty potvrdila i samotná společnost. „Tato aktivita pro nás znamená rozšíření činností, tedy větší ekonomickou jistotu. Děláme to ze stejného důvodu jako zemědělské subjekty všude v republice,“ vysvětlil důvody Filip Syrůček, předseda představenstva Zemspol České Meziříčí a dodal, že jejich firma bude během měsíce spouštět jinou bioplynovou stanici v sousedních Jílovicích na Hradecku.

Obě stanice budou přeměňovat materiál biologického původu v elektrickou energii, jejíž distribuce do sítě je již zajištěna. Takový podnik však není levnou záležitostí a vstupní investice se pohybují řádově v desítkách milionů korun. Navíc již od loňského roku není na zřízení stanice poskytována žádná dotace. „Míru ziskovosti ukáže až samotný provoz, ale předpokládám, že budeme rentabilní. Pokud vše půjde dobře mohli bychom stanici uvést do provozu již příští rok,“ řekl dále předseda představenstva.

Přílišné zvýšení dopravní zátěže v místě pak nepředpokládá. „Už v současnosti zajišťujeme dopravní obslužnost pro náš areál v Českém Meziříčí a nemyslím, že by v budoucnu došlo k nějakému výraznému zhoršení,“ dodal Filip Syrůček.

Jak bude nová stanice vypadat a fungovat

Stanici bude tvořit osm různých objektů
- Maximální rozloha největšího z nich bude do 850 metrů čtverečních
- Největší výška bude do 15 metrů
- Umístěny budou na 11 pozemcích v katastru Českého Meziříčí

Stanici lze rozdělit na
- biologickou část, v níž se bude nacházet fermentační nádrž, v níž bude vznikat bioplyn
- a dále na kogenerační jednotku, která bude bioplyn spotřebovávat (ta bude tvořena jednak spalovacím motorem a pak elektrickým generátorem)

Užívaným palivem bude: kukuričná siláž, obiloviny, řízky z cukrové řepy, čerstvá tráva a prasečí kejda. Celkem 18 600 tun surovin za rok.