Tam budou moci občané odvézt listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu a případně i kuchyňský odpad rostlinného původu.

V žádném případě však ne živočišné zbytky. Po celou dobu přistavění, tedy v pátek od 15 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 10 hodin, bude přítomna obsluha, která odpad zkontroluje.