První písemná zmínka o obci Bílý Újezd pochází z roku 1360. K 1. 1. 2021 měla i se všemi částmi 697 obyvatel. V obci je základní a mateřská škola, v Bílém Újezdě a v Hrošce fungují prodejny potravin. Bílý Újezd na svých webových stránkách nabízí virtuální prohlídku obce.

Projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce přitom počítá s možností vybudování cyklotrasy až do Nového Města nad Metují. Stezka pro cyklisty bude stěžejní investicí, ale ne jedinou, na kterou se Bílý Újezd připravuje. Tématem číslo jedna je bezpečnost. Obec leží na velmi frekventovaném tahu mezi Dobruškou a Rychnovem nad Kněžnou, na kterém dochází i poměrně často k dopravním nehodám.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě "Nahoře máme novou výstavbu, chystáme chodník podél "jedničky" od autobusové zastávky směrem na Dobrušku. K té obytné zóně je to zhruba sto metrů, bude tam i nové veřejné osvětlení. V současné době tam žádný chodník nevede, lidé chodí buď oklikou přes vesnici nebo na vlastní nebezpečí podél jedničky. A další akcí by mělo být světelné signalizační zařízení na přechodu pro chodce před školou světelné signalizační zařízení, které by mělo fungovat na tlačítko, obdobně jako v Solnici u školy," říká starosta Bílého Újezdu Zdeněk Arnošt.

Před týdnem obec získala stavební povolení a věří, že se jí v letošním roce podaří sehnat potřebné finance.

Povodně 1998

Letos to bude 22 let, kdy oblast zasáhly katastrofální povodně. Rozvodněný potok v Mastech a v areálu lomu několik domů a Ještětický potok v Hrošce zatopil prakticky všechny domy podél břehů. Z tohoto podnětu byla vystavěna suchá hráz, která má obydlí od takového nebezpečí uchránit.

"Chystáme prodloužení kanalizací v Bílém Újezdě a kde povede cyklostezka, musíme přeložit vodovod. Na konci Hrošky ve směru na Bílý Újezd je pak lokalita - pozemek čtyř či pěti domků, kde počítáme s prodloužením vodovodu a kanalizace," prozrazuje další plány starosta.

Součástí obce je kromě Hrošky také Roudné a Masty. Tam by se opravy měla dočkat místní kaplička z roku 1834. Jelikož kaple je církevní, budeme spolupracovat s Děkanstvím v Dobrušce. Studie na opravu kapličky a úpravu okolí je zadaná a na jaře by měla být hotová," dodává Zdeněk Arnošt.

Slovanská osada u Hrošky

Přibližně půl kilometru jihovýchodně od Hrošky byly nalezeny pozůstatky po usedlosti, jejíž založení spadá podle objevené keramiky už do 10. až 11. století. Odkryté půdorysy přitom naznačují, že zde v daném období bývalo vždy jen jediné stavení a když dosloužilo, vystavěno bylo jiné v jeho těsné blízkosti. Objev existence usedlosti je mimořádný datací, přísluší do období, kdy zde historici předpokládají pohraniční les, mýcený a osídlovaný až ve 13. století. Nalezenou osadu lze snad spojovat s nedalekou stezkou, která tu vedla již od pravěku a byla jednou z důležitých komunikací pro pozdější osidlování Orlického podhůří.

Mastecký vodopád
Odtěžením svahu v místě levostranného bočního přítoku Zlatého potoka vznikl kolem roku 1984 dnešní 9 metrů vysoký vodopád. Veřejnosti je však nepřístupný, vstup do lomu je přísně zakázán a monitorován. (Zdroj: informační panel obce Bílý Újezd)